Siste nytt

To personar avbilda med arbeidskle i det aktuelle området, Nedregården. Gartnar Per Helge Heltne bak og landskapsingeniør Linda Fiskerstrand Sperre foran.

 Ålesund kommune har sidan i haust arbeidd for å fjerne framande artar som spreier seg i friområdet Nedregården i Spjelkavika. No blir turvegen stengt medan platanlønn blir fjerna.

13 saker står på sakskartet når kommunestyret samlast for første gong i 2021.  På grunn av dei strenge koronarestriksjonane, vert møtet avvikla på Teams. Innbyggarane kan følgje møtet på kommune-tv. 

Framtidslaben er eit partnarskap mellom næringsliv, akademia, organisasjonar og offentleg sektor. Du kan følge med på kva som skjer ved å abonnere på nyheitsbrevet deira.

 

Kommuneoverlege Olav Mestad.j

 Ålesund kommune fekk fredag kveld melding om at ein person er smitta med koronavirus. Vedkomande har trent ved treningssenteret Aktiv trening Blindheim. Det er no til saman tre brukarar av treningssenteret som har testa positivt for korona sidan 4. januar. Kommunoverelegen vel derfor å midlertidig stenge senteret. 

Illustrasjon av korona

Torsdag 7. januar fekk Ålesund kommune meldt om seks nye tilfelle av koronavirus. I tillegg blei det bestemt at Hatlane omsorgssenter kan opne opp att for besøk. 

Ålesund kommune er no godt i gang med å vaksinere bebuarane på sjukeheimane. Meldinga frå styresmaktene er at vi skal utnytte alle fullverdige vaksinedosar. Det betyr at kommunen har fått vaksinert nokre fleire enn vi rekna med i første runde. I løpet av fredagen vert dei siste vaksinene satt i denne runda. 

Illustrasjon av korona

VARD melde onsdag 6. januar kl. 18.00 om at i alt seks arbeiderar i innreisekarantene har testa positivt på Covid-19. To av desse var i karantene i Brattvåg. 

Illustrasjon av korona

Seint tysdag kveld fekk Ålesund kommune meldt fem nye tilfeller av koronavirus. Smittesporing pågår og nærkontaktar vil bli sett i karantene. Personane som er smitta har det bra. 

Spjelkavik omsorgsenter

 

Fem timar på overtid blei streiken avverga, og KS har inngått avtale med Norsk Sjukepleiarforbund. Meklingsløsningen innebærer at NSF omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

Rett før klokka 12:30 i ettermiddag fekk Aslaug Bjørnsund Hollingsæter den første koronavaksinen i Ålesund.  Aslaug var aldri i tvil om at ho skulle ta vaksinen, og meiner at alle bør ta vaksinen når dei får sjansen. 

Til toppen