Siste nytt

Formannskapet møtast 10. mai

10. mai er det møte i Ålesund formannskap. På sakslista står blant anna godkjenning av PAKT, budsjettkontroll for mars og budsjettrevisjon, bustadkontor og forslag til ny politisk styringsmodell. Møtet startar kl. 09.30 og blir sendt direkte på Kommune-TV og på facebooksida til Ålesund kommune. 

Forbetra publikumskart

No er det blitt enklare å hente fram den kartinformasjonen du treng - både når det gjeld innsyn i kart, planar og bygg-og delesaker i kommunen

Har inngått kontrakt for ny barne- og avlastningsbustad

Det nye bygget skal ligge i Brisingstubben på Flisnes. Bygget skal vere eit bygg som inneheld fleire ulike tilbod til barn med ulik grad av psykisk utviklingshemming. Ferdigstilling er planlagt til starten av 2024.  

Regjeringa føreslår at gamle Haram blir ny kommune

  Tysdag 3. mai blei det kjent at regjeringa vil fremje forslag for Stortinget om at Ålesund kommune skal delast, og at gamle Haram kommune blir eigen kommune. 

Funn av legionella i dusjanlegg

  Ålesund kommune har ved ein rutinemessig kontroll oppdaga legionellabakterie i eit dusjanlegg ved Skarbøvik sjukeheim og ved Haram omsorgssenter. – Ein stenger no ned dusjanlegga for å vere på den sikre sida, og planlegg oppstart av behandling av funna over helga, seier assisterande kommunalsjef innan helse, Torfinn Vingen.   

Helseplattformen vil forandre helsetenesta! 

Helseplattformen kjem til å skape store endringar i pasienten si helseteneste. Ålesund kommunestyre gjorde i møte 7. april 2022 vedtak om å tiltre Tjenesteavtalen med Helseplattformen, tre inn i samarbeidsavtalen for Helseplattformen AS, og kjøpe 374 aksjar. 

Saman skaper vi tryggleik

Det nærmar seg mai, ei tid kor ungdommar ofte trekk ut og samlar seg på tvers av skolar. Ein viktig del av livet, men ungdomen har samstundes behov for ei trygg ramme og å bli sett. Ålesund kommune treng deg som vil vere natteravn.  

Slik blir testing, vaksinasjon og koronainformasjonen framover 

Kommunen endrar no på koronatenestene og avsluttar rapporteringa.  

Anbodskonkurranse om kjøp av matvarer opp i Tingretten

Er det skilnad på merkevarer og økonomiprodukt på matvarer ? Ein leverandør har fått sitt tilbod avvist og har klaga. No håper Ålesund kommune på viktige avklaringar i Tingretten 4. mai. 

Ordføraren støttar unge gründerar

Klasse 7A på Hessa skole, som skal delta i verdsfinalen i innovasjon i USA i sommar, fekk reisebidrag frå ordføraren. 
Til toppen