Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Siste nytt

Seks menn oppstilt i gruppe med to sittande foran og fire ståamde bak. Dei er oppstil foran firkanta boksar som illustrerer nokre av FNs berekraftsmål

Fortsatt reint drikkevatn, mindre sløsing og kontroll på vedlikehald er nokre av måla Smart Water-prosjektet har sett fram til 2023. NTNU og Ålesund kommune presenterte i juni simulering og visuelle, digitale verktøy som viser Brusdalsvatnet og vassforsyninga i området.    

Det vil bli gjennomført ekstraordinært møte i Ålesund kommunestyre 8. juli i samband med tilsetting av kommunedirektør. Møtet vil bli gjennomført på Teams og sendast direkte. Deler av møtet vil vere lukka. 

ei rekke med barn på kontorstolar foran dataskjermar. Alle har hodetelefonar og er opptatte med spel på maskinene

E-sport vekker begeistring både som aktivitet for unge og verktøy for kommunen. No får fleire hundre unge i Ålesund tilbod om gaming i samspel med både andre folk og andre aktivitetar.

 

 

ill. forsida av berekraftsmeldinga til regjeringa

Ålesund og arbeidet kommunen gjer for å bidra til å nå FNs berekraftsmål blir lagt merke til. No sist i regjeringa si berekraftsmelding "Mål med mening" som blei lagt fram 23. juni.

 

Sjølv om det er sommarferie, tar ikkje koronavaksinasjonen ferie.  I det høvet treng vi hjelp frå innbyggarane våre.

Illustrasjon av koronaviruset

Ålesund kommune meldte måndag 28.juni om eit nytt smittetilfelle med ukjend smitteveg. Det viser seg i etterkant at denne testen var falsk positiv. 

Formannskapet rår kommunestyret til å tilsette Jon Steven Hasseldal som kommunedirektør i Ålesund kommune.

Eirin Beate Nordal Steinsvik (35) blir ny kommuneoverlege i Ålesund kommune. Nordal Steinsvik kjem frå stillinga som assisterande fylkeslege i Møre og Romsdal

Ålesund kommune får i veke 27 og 28 utlevert færre vaksiner frå Comirnaty, etter at leverandøren annonserte mindre vaksiner til Noreg enn det som først vart skissert.  

Ålesund kommune vil følge oppmodinga frå regjeringa om å avsette 10% av vaksinedosene til tilsette i barnehagar og skolar.

Til toppen