Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Siste nytt

Blid ordfører i Ålesund kommune

Frå laurdag 25. september klokka 16.00 går vi over til ein meir normal kvardag utan restriksjonar, men med auka beredskap. Dette betyr det for deg som innbyggar i Ålesund. 

Foto av jente som står å venter på buss

Er du tilflytta student under 30 år, kan du søke om gratis reisekort for eit studieår. Du må ha meld flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre til Ålesund kommune etter 1. mai i år.

Kartfoto over leteområdet for råvannspumpestasjonen i Fremmerholen

Tideleg i arbeidet med reguleringsplanen vart det avsett eit leiteområdet for plassering av råvasspumpestasjonen. I konsekvensutgreiinga har ein sett på fem ulike lokalitetar innafor dette området.  

Illustrasjon av hand og sprøyte

Folkehelseinstituttet (FHI) har kome med ny informasjon om ei tredje koronavaksinedose for personar med alvorleg nedsett immunforsvar. Desse er delt inn i to grupper og dei fleste av desse kan no få vaksine.  

Dame blir intervjua i idrettshall. Ein mikrofon er satt framfor henne.

Dette betyr at du som skal ha koronavaksine i veke 38 og framover, skal vaksinere deg her. Har du ikkje tatt vaksinen endå - meld deg på! 

Personar som har gruppearbeid.

Skal ein forbetre både kommunen og verda, så må ein tenke nytt og gjere ting annleis. KLP og Ålesund inviterte til Utopiverkstad for representantar i råd, kommunedelsutval og kommuneadministrasjon.

Ei hånd som held ein stemmeseddel i luka på ei valgurne

Her kan du få oversikt over valresultata i kommunen vår og for landet.  

Mann som spaserer på en veg mellom to hus

I NHOs årlege kommune-NM er Ålesund nest best i fylket. - Vi er på rett veg, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.  

Kvinne i rosa kjole som lener seg på NTNU-bokstaver i plast utenfor NTNU i Ålesund

Katrin Mork Hove er ny tilsett stipendiat på NTNU som ein del av avtalen med Ålesund universitetskommune. Eit viktig mål med forskinga er å utvikle ny kunnskap om tverrprofesjonell samhandling for pasientar med kreft.

 

Flere folk i skogen som balanserer på trestokk.

Førebygging og meistring i Ålesund kommune treng fleire støtte-/fritidskontaktar for vaksne over 18 år. Som støtte- /fritidskontakt er du med på å gjere fritida til eit anna menneske meir meiningsfull. Du er med på å bistå andre til å delta på fritidsaktivitetar (kino, symjehall, trening), bistå til auka sosial kompetanse og til at eit anna menneske får positive opplevingar.

Til toppen