Siste nytt

Satsar på barn og unges helseteneste

 - Det er viktig med god samhandling mellom tenestane når barn og unge opplever psykiske vanskar. Dei skal få rett hjelp, på rett stad til rett tid, seier Vanessa Følsvik Lyshol, som er prosjektkoordinator for satsinga på barn og unges helseteneste i Ålesund kommune.

Budsjettmøte i formannskapet

Tysdag 27. september kl. 09.30 blir det eit ekstra formannskapsmøte med fokus på økonomi og budsjettplan.

Hammer tilsett som kommunedirektør for Haram

Eit einstemmig kommuneutval Haram har tilsett Anders Norvald Hammer som kommunedirektør for Haram 2024.

Sjå opptak av Ålesund kommunale eigedom sitt styremøte 22. september

Ålesund kommunale eigedom hadde styremøte 22. august. Grunna stor interesse for møtet legg vi ut opptak av styremøtet. 

Nytt møte i kommuneutval Haram

Fredag den 23. september er det igjen klart for møte i Kommuneutval Haram. Møtestad er Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg.

Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Ålesund kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgiving til innbyggarane sine. Sjå kva det omfattar i artikkelen.    

Frivilligheitas år: Harøy Helselag

No i september skal du få bli betre kjent med Nasjonalforeningen for folkehelsen med Harøy helselag. Ein frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte/kar sjukdomar og demens.  

Desse blir prosjektleiarar for kommunedeling

Dei nye prosjektleiarane for kommunedeling er klare. Petter Sortevik er prosjektleiar for oppretting av Haram 2024, og Regine Bruteig er prosjektleiar for Ålesund 2024. 

Kommunestyret førebur deling

Sørsida Utvikling, vassbehandlingsanlegget i Fremmerholen og ymse saker om deling av Ålesund kommune. Dette står på sakskartet til kommunestyret torsdag 15. september.

Lettare å finne fram

Det er no blitt lettare å finne fram til kommunale tenester og korleis du kan kontakte oss i kommunen din.
Til toppen