Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

Siste nytt

 Det siste døgnet er det registrert eitt nytt tilfelle av koronavirus Covid 19. Det er no 23 personar som er registrert smitta i Ålesund kommune. 

Innbyggarane i Ålesund slepp å betale faktura for kommunale skattar og gebyr ved forfall no den 20. april.     

Kriseleiinga i Ålesund har i dag vedtatt ei ny forskrift som gjelder frå no, og fram til og med 13. april.    

 Ålesund kommune ved ordførar Eva Vinje Aurdal arrangerte dialogmøte med næringslivet torsdag 2. april. Over 90 deltakarar frå næringslivet deltok. Her kan du sjå opptak frå møtet og presentasjonar. 

 Har du tenkt å snekre noko på eigedommen din? Sjekk her om du kan bygge utan å søke - før du går i gang.

-Det er eit enormt stort ansvar, men vi gjer alt som er mogleg for å trygge dei eldre, og samstundes gi dei den omsorga dei treng, seier sjukepleiar og verksemdsleiar for heimetenesta  i Brattvåg, Ingrid Beate Mathisen.  

 Det er viktig å understreke at all aktivitet knytt til vatn, avløp feiing og avfallshandtering skal krevjast inn etter sjølvkostprinsippet. Derfor kan gebyra variere frå år til år. 

 Ålesund kommune har eit stort behov for smittevernutstyr for å kunne ta hand om innbyggarane våre og dei tilsette. Difor ber ein no næringslivet i regionen om å bidra med personleg  smittevernutstyr som er lagra lokalt i regionen.

I løpet av det siste døgnet er det registrert ytterlegare ein smitta i Ålesund. Talet er no oppe i 22. Dei siste tilfella med smitte har relasjon til utanlandsreise. Både dei smitta og nærkontaktar er i heimeisolasjon og heimekarantene.  

Biblioteket vil tilby faste lånarar å bestille bøker til påske. Sjå korleis du bestiller bøker her. 

Til toppen