Siste nytt

Siste nytt

Søk barnehageplass seinast 1. mars

Søknadsfristen for barnehageopptak er 1. mars.  

Kommunestyret følger opp kommunedeling i ekstraordinært møte

I etterkant av kommuneleiinga sitt møte med statsråd Gjelsvik, har ordføraren kalla inn til nytt møte i kommunestyret. Møtetid er torsdag 26. januar, klokka 14. Det vert gjennomført digitalt, og kan dermed berre sjåast på kommune-TV.

Årets første møte i kommuneutvala

Fleire orienteringar, ei stadfesting av politisk styringsform og mogleg vertskommunesamarbeid om kulturskule var blant sakene i utvalsmøta torsdag formiddag.

Frivilligheita sitt år: Ørskog og Skodje husflidslag

Laget vart stifta 3. mars 1986, og har i dag ca. 50 medlemmar som er jevnt fordelt på dei to bygdene. Med glede i mangfold, holder dei norske tradisjoner levande. Bli betre kjent med husflidslaget her!  

Kommuneutvala skal ta stilling til politisk styringsmodell

Torsdag 19. januar er det klart for årets første kommuneutvalsmøter.  

Osane idrettshall - intensjon om tildeling av kontrakt 

Ålesund kommunale eigedom KF har til intensjon å tildele kontrakt om bygging av Osane idrettshall til Åsen & Øvrelid AS. 

Det blir Helseplattformen i Ålesund kommune  

Ålesund kommune fortset arbeidet med Helseplattformen, sjølv om det blir utsetting for Helse Møre og Romsdal. Kommunen skal etter planen gå direkte 29.04.2023.  No er det opplæring som står på agendaen. 

Frivillig lag eller organisasjon? Sjå hit!

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Fristen for å søke på ordninga er 16. februar 2023 , klokka 13.00.    

Kommunestyret ber om stopp i delinga utan sikra finansiering

Torsdag 5. januar var det møte i Ålesund kommunestyre. Det var berre ein sak på agendaen, utgiftsdekning til kommunedelingsprosessen.

Ekstraordinært kommunestyremøte om kommunedeling

Det er kalla inn til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 5. januar. Det er berre ei sak som skal opp, at det ikkje er kome ei avklaring om utgiftsdekning til kommunedelingsprosessen.
Til toppen