Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Ålesund kommune lyser no ut anbodskonkurranse på vintervedlikehald av dei kommunale vegane. Det gjeld i hovudsak brøyting, men anna arbeid som snø- og isrydding og strøing kan også skje. Det gjeld 30 roder.

Miljøstasjonen på Bingsa har ope etter brannen som var på laurdag. Det var ikkje brann  på den delen av anlegget folk bruker når dei leverer avfall. Her blir det  ordinær drift frå måndag, private og bedrifter kan difor levere avfall som normalt. 

Fredag 26.juni vart det lagd inn to nye pasientar til sjukehusbehandling ved Ålesund Sjukehus. Ein fekk påvist koronasmitte fredag 26. juni og ein fekk påvist smitte laurdag 27. juni.

Stabssjef for innovasjon og teknologi i Ålesund kommune, Helge Veum blei 23. juni oppnemnt i utvalet som skal vurdere personvernets stilling i Noreg. Oppnemninga er personleg.

 

Det å møte medlemmane, dele og høyre erfaringar om korleis dei har hatt det under koronasituasjonen, er svært viktig for oss. Det har vore ein heilt ekstraordinær situasjon. Men det er også viktig å få høyre korleis ein normalsituasjon er. Det sa forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund då ho gjesta Ålesund.  

I løpet av 18 timar over to dagar, jobba dei 77 kommunestyrerepresentantane seg gjennom ei liste på 40 saker, samt ei rekke orienteringar og referatsaker, i det som truleg er tidenes lengste kommunestyremøte i Ålesund. 

Ålesund kommune arbeider saman med Tafjord og Sparebanken Møre om å få på plass ei bildelingsordning. Målet er å få ned bruken av kommunalt eigde og private bilar til tenestekøyring, og å få fleire tilsette til å velge anna løysing enn køyring med privat bil til og frå jobb.

I år vil Ålesund kommune bruke retningslinene i dei fem gamle kommunane frå 2019, når vi skal dele ut midlar til frivillige lag og organisasjonar. Søk innan 10. august. 

 

Kartverket, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) har i vår sett i gang sjøkartlegginga i pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona, der sjøområda  i Giske og Ålesund kommunar er eitt av tre pilotområde.

Vann som koker, bilde fra Shutterstovk

Tysdag 23. juni vart det sendt ut varsel om koking av vatn på Stette. Årsaka til varselet er grunna funn av E. coli etter reingjering av basseng. Prøve tatt før reingjering av basseng var ok. Ålesund kommune ventar på resultat frå oppfølgingsprøven. Kokevarselet gjeld inntil annan beskjed blir gitt.

Til toppen