Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Siste nytt

Foto av kvinne i uniform som holder en vaksinesprøyte

I løpet av vekene som går opplever dei på vaksinestasjonen i kommunen at fleire ikkje møter opp til timane sine. Gi oss beskjed om du har fått koronavaksinen ein annan stad.  

Tre blide mennesker og en buss

No kan du bruke innfartsparkeringen på Moa og kjøpe buss mot sentrum i ein og same billett. Parkeringa vil vere open og gratis for dei med gyldig periodebillett mot stikkontrollar. Ordninga er sikta inn på pendlarar som køyrer via Moa og vidare mot sjukehuset, campus og Ålesund sentrum. 

Foto av kvinne i uniform som holder en vaksinesprøyte

I løpet av november vil Ålesund kommune starte vaksineringa med ein tredje dose for denne aldersgruppa. Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet vil kommunen starte med dei over 85 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar. 

Illustrasjon av byrom med cafébord

Ålesund samarbeider med 4 andre europeiske byar og NTNU om forskningsmidlar for å sjå på korleis kunst og kultur kan gi stadutvikling og innovasjon.

 

Foto av Hellebroa og Brosundet

På agendaen står mellom anna ekstraordinær generalforsamling i Bingsa Gjenvinning AS, budsjettkontroll, breidde på ny bru over Brosundet og avklaring rundt Spjelkavik Arena. Møtet er fysisk og du kan følgje det på Kommune-Tv eller på facebooksiden vår frå klokka 09.30. 

Kommunen sitt administrative delegeringsreglement er godkjent av kommunedirektøren og ligg no på nett. 

Skjermbilde av Bypakken si nettside.

Bypakke Ålesund gikk i slutten av september på lufta med heilt ny nettside. Her kan ein lese om korleis Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlege og effektive samferdselsløysingar.

Smilende kvinner og menn i kommunekomiteen i Ålesund for årets TV-aksjon

Årets tema er barneekteskap og din støtte går til organisasjonen Plan 24. oktober. Kommunekomiteen er klar for innsats, og har spennande planar for å skape merksemd rundt det viktige og alvorlege teamet.  

Blid ordfører i Ålesund kommune

Frå laurdag 25. september klokka 16.00 går vi over til ein meir normal kvardag utan restriksjonar, men med auka beredskap. Dette betyr det for deg som innbyggar i Ålesund. 

Foto av jente som står å venter på buss

Er du tilflytta student under 30 år, kan du søke om gratis reisekort for eit studieår. Du må ha meld flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre til Ålesund kommune etter 1. mai i år.

Til toppen