Siste nytt

Illustrasjon av koronaviruset

Er du fullvaksinert eller treng hurtigtest for å få godkjent koronasertifikat? Har du ikkje smarttelefon, PC, nettbrett eller moglegheit for å skrive ut koronasertifikatet heime? Frå 1. februar kan kommunen skrive det ut for deg. 

Foto av jente med lue som drikker fra et glass vann

Onsdag 26. januar hadde Ålesund kommune eit digitalt informasjonsmøte om arbeidet med reguleringsplanen og planen for nytt vassbehandlingsanlegg. Høyringsperioden er i gang og varer fram til 9. februar 2022.  

Dame som held ein hurtigtest. Illustrasjon.

Ålesund kommune tilbyr no barnevaksine for dei mellom 5 og 11 år.  

   

Dame som held ein hurtigtest. Illustrasjon.

Personar som har fått oppfriskingsdose og testar positivt på hurtigtest, treng ikkje lenger å ta ein bekreftande PCR-test. Det er òg endring i karantenereglane for hustandsmedlemmer og tilsvarande nære. 

illustrasjon av beredskap

Ålesund kommune har saman med SINTEF fått støtte til eit prosjekt som skal utvikle og forbetre beredskapen i Møre og Romsdal.

 

Pengesetlar og graf. Illustrasjon av økonomi.

På grunn av høge straumprisar, er bustønaden styrkt i desember, januar og februar. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra trygd til straumutgifter i vinter.

Søknadsfristen for barnehageopptak er 1. mars.

 

Det skal vere folkerøysting og opinionsundersøking knytt til innbyggarinitiativet «Haram ut av Ålesund». Sjå korleis det skal gå føre seg.

Koronavirus - illustrasjon

Det var totalt 357 bekrefta smittetilfelle i Ålesund veka 17. – 23. januar. Det er ein oppgang på 74 % frå veke 2 då det var 205 smitta.  

Illustrasjon koronavirus

OPPDATERT! Frå måndag 24. januar får alle - også dei under 20 år, SMS-varsling framfor ein telefon frå smittesporingsteamet. Endringa blir gjort for å frigjere nødvendig kapasiteten til større utbrot.  

Til toppen