Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Regjeringa kom fredag 7. august med nye retningslinjer for korona i samfunnet. Det blir framleis ei grense med arrangement på 200 personar, og all alkoholservering blir forbode etter midnatt ved alle utesteder i Norge frå laurdag 8. august.

Onsdag 5. august blei heile mannskapet på 105 personar på Viking Star testa for korona av personell frå kommunen. Prøveresultata torsdag 6. august viser ingen nye tilfeller av korona. 

Viking Star i Ålesund

 Søndag kveld, 2. august, kom  tre danske innleide teknikarar frå Viking Star til Ålesund. Dei vart innlosjert på hotell like ved skipet. Måndag 3. august var dei om bord i skipet frå 07.00-20.00. Dei har i denne perioden kun gått mellom hotellet og båten som ligg like ved. Tirsdag 4. august starta dei arbeidet klokka 07.00, og har sidan vore ombord utan kontakt med anna mannskap. 

Fungerande kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen  har i dag fått melding om at ein person til er smitta av koronaviruset i Ålesund. 

Bjørnar Helland, daglig leiar i Ålesund kommunale eigedom KF og Morten Sloth-Fjordside.

Ålesund kommunale eigedom ÅKE, arbeider no med 20 større utbyggingar i åra som kjem. Fleire av investeringane er på fleire hundre millionar kroner, og vil bety ei kraftig forbetring i kvaliteten på kommunale tenester.

Det er oppdaga smitte av koronavirus på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen. Ålesund kommune stadfestar at fire av passasjerane er frå Ålesund.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

Assisterande kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen i Ålesund kommune ber tilsette i kommunen merke seg endringar i reiseråda frå styresmaktene. Spania er no på lista over «raude» land som gjer at ein må i karantene i ti dagar etter at ein kjem heim frå desse landa.  

-Dette kjem til å bli ein fantastisk flott leike- og samlingsplass midt i bysentrum. Det seier Linda Fiskerstrand Sperre som er landskapsingeniør i veg, grønt og anlegg i Ålesund kommune. No har kommunen peika ut leverandør til utstyr til den snart nyopprusta leikeplassen ved byparken. 

For kommande skuleår blir det mogleg for familiar med låg inntekt å få billegare SFO. Dette kan ein søke om i midten av august.

Til toppen