Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Siste nytt

Ope digitalt møte om parkering på Moa og i bysentrum idag

I ettermiddag inviterer Ålesund kommune innbyggarane og pressa til eit ope møte på nett. Kommunen har starta ei parkeringsutgreiing for Ålesund sentrum og Moa. Utgreiinga skal kartlegge dagens parkeringstilbod og peike på moglege løysingar for framtida.Klikk for stort bildeJannike Amdam Helland og Jøran Mentzoni Eilertsen inviterer til ope digitalt møte.  

Tidspunkt er 16. september klokka 18.00 – 19.30

Møtet vert sendt på teams. Klikk på denne lenka om du vil vere med i møtet. 

Ein treng ikkje laste ned appen eller logge inn for å følge møte. Når du klikker på lenka, kan du velge å følge møtet via nettlesar.  

Arbeidet som no skal gjerast vil vere ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget for ein framtidig parkeringsstrategi. I møtet vil Ålesund kommune orientere meir om utreiinga, og prosessen knytt til denne. Rådgivingselskapet Rambøll hjelper kommunen i utgreiingsarbeidet. Rambøll vil gi ein kort presentasjon av kartleggingsarbeidet som er gjort til no, og dele førebels  tankar om moglege løysningar for framtida. 

Som ein del av prosessen ynskjer kommunen flest mogleg innspel frå både innbyggarar, kultur- og næringslivsaktørar og andre som er opptatt av utfordringane knytt til parkering i bysentrum og på Moa. 

Ein del av det opne møtet vil derfor brukast til å samle inn innspel frå møtedeltakarane knytt parkering, både utfordringar og moglege løysningar.  

Kommunen vil og svare på spørsmål undervegs, så langt det lar seg gjere. Det vert og høve til å registrere skriftlege innspel og spørsmål i etterkant av møtet. Alle spørsmål og innspel vil svarast på,  i møtet eller etter at møtet er slutt. Ålesund kommune håper at mange vil delta i møtet,  som er opent for alle som ynskjer det.

Eit fleirtal på 41 representantar i Ålesund kommunestyret har vedtatt at kommunen kan ta imot 25 flyktningar frå Moria-leiren i Hellas.  

"Omfavner ny metode for å løse planetens problemer" er overskrifta i Dagsavisen. Metoden som blir omtalt, er analysen Ålesund, Sula og Giske fekk gjort for å sjå kor smarte og berekraftige er. Arbeidet har blant anna ført til opprettinga av Ålesund framtidslab.  

 

Torsdag samlast kommunestyret til møte i bystyresalen i Ålesund.  Møtet startar klokka 08.30 og fleire store saker skal opp til behandling. 

Kommunedirektør Astrid Eidsvik har konkludert med at Ålesund kommune har kapasitet til å ta imot inntil 25 flyktningar frå Morialeiren, inkludert to einsleg mindreårige.  

 Ålesund kommune har i dag fått melding om at ein person har testet positivt for koronavirus. Vedkommende var allereie i karantene på grunn av opplysning om nærkontakt med smitte annan stad i landet. 

Ålesund kommune fekk seint tysdag kveld melding om at ein person som ankom Ålesund søndag kveld, har testa positivt for koronavirus.

Ålesund framtidslab har fått eigen nettside. Her kan du sjå kven som er partnar i laben og kva prosjekt som er i gang – i tillegg til å lese om sjølve framtidslaben og tankane bak den. Gå inn på alesundframtidslab.no

 

 

Statsminister Erna Solberg er ein av innleiarane når The North West inviterar til heildigital konferanse om berekraft og regionutvikling i lokal, nasjonal og global samanheng. 
 

Det var full jubel på campus då Studentsamskipnadens styre i Ålesund vedtok å gå vidare med bygginga av studentane sitt hus; Sundebygget. Bygget skal ligge sentralt på campus og skal gi 2.475 kvadratmeter med studenthus og 2.270 kvadratmeter hyblar. 

-Vedtaket i kommunestyret torsdag 27. august er historisk. Den nye planen for Campus i Ålesund vil gi ringverknader i regionen i generasjonar framover. Det seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. 

Til toppen