Siste nytt

Budsjettmøte i Ålesund kommunestyre 1. desember

Det vil vere budsjettmøte i Ålesund kommunestyre 1. desember. Møtet vert gjennomført i Bystyresalen, og er ope for publikum og presse. Møtet vert i tillegg strøyma på Facebook og i kommune-tv. 

Skal kjøpe 20 nye omsorgsbustader

Ålesund kommunale eigedom KF har inngått kontrakt for å kjøpe 20 nye omsorgsbustader. Omsorgsbustadane blir liggande sentralt ved Moa, i nærleiken til alt ein treng i kvardagen. 

Mellombels forbod mot eld utandørs

Ålesund brannvesen innfører mellombels forbod mot all bålbrenning og annan bruk av eld utandørs i Ålesund, Sula og Giske. Forbodet gjeld frå søndag 27. november og dei neste ti dagane.

Du kan få hjelp til å betale straumen

Du som mottek bustøtte kan no få støtte til å betale straumen din for oktober, november og desember. Sjå om du kan få bustøtte og korleis søke.   

Kommuneutvala samde om vertskommunesamarbeid

Torsdag 24. november møttest kommuneutvala for siste gong i år. Møtet for Haram kommuneutval var på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg og møtet for Ålesund kommuneutval var i formannskapssalen på rådhuset i Ålesund. 

Lærerik beredskapsøving

Kvar haust deltar kriseleiinga på «øving fårikål». I år var temaet atomberedskap.

No kan alle over 18 ta oppfriskningsdose

Det er no opna opp for at også dei mellom 18 til 65 år som er friske kan få 4. dose med koronavaksine.  

Kommuneutvalsmøter i Haram og Ålesund 24. November

Torsdag 24. November er det planlagt møte i kommuneutvala for Ålesund og Haram. Utvala skal mellom anna handsame fleire saker knytt til organisering og plassering av kommunale teneste.  

Problem med avtalegiro for barnehage og SFO

Forrige uke hadde Ålesund kommune problemer med sending av avtalegiro til bank. Dette gjaldt kun kunder i Ålesund kommune som har avtalegiro-avtale for barnehage og SFO.

Frivilligheitas år: Ålesund speidergruppe

Formålet med speidaren er å hjelpe ungdommar med å bli sjølvstendige og ansvarlege i samfunnet. Og så skal det vere gøy.
Til toppen