Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

Siste nytt

I samarbeid med dei frivillige organisasjonane ønsker Ålesund kommune og informere om kva som er opent av lavterskeltilbod innan matlevering, og kven ein kan ta kontakt med i påskeveka.   

På grunn av koronatiltaka er mange av kommunen sine tenester og tilbod allereie stengte, eller har reduserte opningstider. Her har vi samla opningstider for nokre sentrale tenester, samt informasjon om når avfallet blir henta i påska.

 Ålesund kommune søker no etter tenester frå 13 ulike handverkerfag. Sjekk om her er arbeid for deg eller firmaet ditt.

 I mars vart Bypakke Ålesund oversendt frå Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. No reknar ein med å setje i gang siste kvalitetssikring (KS2) over påske. Deretter skal saka til Stortinget - i form av ein bompengeproposisjon - til endeleg vedtak.

Ålesund kommune ved ordførar Eva Vinje Aurdal arrangerte dialogmøte med handel, service og reiseliv i bysentrum mandag 6. april. 35 personar deltok og her kan du sjå opptak frå møtet og presentasjonar. 

Det er ei litt annleis tid akkurat no, men for mange av oss betyr det òg at vi ønsker å legge ut på tur i nærområda våre. For å bidra til å avgrense spreiing av koronasmitte er det ekstra viktig at vi tenker oss godt om før vi legg ut på tur. 

Grunna situasjonen rundt koronaviruset, er publikumsmottaket til NAV stengt for alle førespurnader, bortsett frå naudhjelp.

Illustrasjonsbilde ny Kolvikbakken ungdomsskule

No startar rivinga og skulen skal stå klar hausten 2022. Sjå korleis skulen skal sjå ut, les om kva det nye bygget skal innehalde og følg prosessen.

Ålesund kommune ved ordførar Eva Vinje Aurdal inviterer til eit opent dialogmøte med handel, service og reiseliv i bysentrum mandag 6. april kl. 14.00. Møtet vil vere digitalt og du kan melde deg på allereie no! 

 Ålesund kommune har bestemt at skolar og barnehagar ikkje vert opna for barn til tilsette i kritiske samfunnsfunksjoner, og sårbare barn og unge i påska.

Til toppen