Siste nytt

Vi har samla sakspapir til alle komande politiske møter framover. Postlister og møteplan er mellombels utilgjengeleg på grunn av teknisk feil. 

Det planlagde møtet tirsdag i Planutvalet til Ålesund kommune er utsett. Møtet skulle etter plana starte klokka 16.00 ved Framtidslabben ved NMK.  

Ålesund kommune fekk fredag ettermiddag melding om eitt nytt tilfelle av koronasmitte i Ålesund.  

13. oktober vart reglane for tidleg skjenkestopp og lukking for utestadane oppheva.  Det betyr at frå denne datoen er det dei ordinære skjenkereglane i kommunen som gjeld. 

Kommunedirektør Astrid Eidsvik.jpg

Formannskapet skal 20. oktober behandle kommunedirektøren sitt forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024. Sjå video med presentasjon av hovudtrekka. Du finn óg sakspapir til møte i denne nettsaken. 

Vil du kjøpe deg ei tomt på Sandøy, Nordøyane, Vatne eller i Brattvåg, Tennfjord og Ørskog? No sel Ålesund kommunale eigedom KF 102 tomter til fastpris.

Sit du på ein gammal bygning, båt, eller eit industrielt kulturminne? Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut sju tilskot til restaurering og istandsetting av verneverdige kulturminne for over 10 millionar kroner. Fristen for å søke er 1. november. 

Frå kl. 14.00 er det møte i Ålesund kommunestyre. På sakskartet står blant anna parkeringsanlegg på Volsdalsneset og fjernmøte i folkevalde organ.  Innsynsløysinga vår er midlertidig nede, sakspapir til møtet finn du i denne saka. Møtet blir sendt direkte på Kommune-tv! 

Leidningsanlegget i Aspegata i Ålesund sentrum blir renovert! Den eldste leidninga er av jern og frå 1904.

 

3 gamle vassleidningar - kvar på  1,2 km, skal fjernast frå sjøen mellom Volsdalsberga og Slinningsodden. Arbeidet startar onsdag 14. oktober.  

 

Til toppen