Siste nytt

Ordførarkjede og budsjettkontroll

Torsdag 19. mai er det kommunestyremøte og blant sakene i møtet er det ordførarkjede, budsjettkontroll, forslag til ny politisk styringsmodell og bustadkontor. Møtet startar kl. 14.00 og blir sendt direkte på Kommune-TV og på Facebooksida til Ålesund kommune. 

Nyskapingsdag for gründerar

Har du ein forretnings- eller produktidé, har du nyleg starta eller vurderer du å starte eiga verksemd? Då er dette ein møteplass for deg!      

VÅR DAG-arrangement i Ålesund

VÅR DAG er ei nasjonal markering av Frivilligheita sitt år. Markeringa involverer alle i den norske frivilligheita og alle organisasjonar og foreiningar blir oppfordra til å velje seg sin dag for å vere med på å feire VÅR DAG!         

Frivilligheitas år: Borgund Dyreklubb

Bli betre kjent med plassen for alle som elskar dyr og natur - Borgund Dyreklubb. Gjennom positive opplevingar med dyr og fellesaktivitetar oppleve born og unge meistring og læring, trivsel, integrering og inkludering.   

Opna nytt byrom i Ålesund sentrum

I går var Nedre utstillingsplass i Ålesund sentrum fiks ferdig - og vipps så har vi fått eit nytt byrom vi kan boltre oss på. Med offisiell opning av ordføraren til og med! Bli betre kjent med plassen her.   

Manglande avløpsreinsing forseinkar plan- og byggesaker  

I dialog med Statsforvaltaren setter Ålesund kommune i verk tiltak for å ikkje gjere avløpssituasjon i kommunen verre. Det kan få betydning for deg med eit byggeprosjekt.   

Formannskapet møtast 10. mai

10. mai er det møte i Ålesund formannskap. På sakslista står blant anna godkjenning av PAKT, budsjettkontroll for mars og budsjettrevisjon, bustadkontor og forslag til ny politisk styringsmodell. Møtet startar kl. 09.30 og blir sendt direkte på Kommune-TV og på facebooksida til Ålesund kommune. 

Forbetra publikumskart

No er det blitt enklare å hente fram den kartinformasjonen du treng - både når det gjeld innsyn i kart, planar og bygg-og delesaker i kommunen

Startar arbeidet med frivilligplan i Ålesund kommune

Som ein av mange aktiviteter i Frivillighetens år 2022 skal Ålesund kommune utarbeide ein frivilligplan. Dette skal vere kommunen sitt rammeverk for samhandling med frivillig sektor i framtida, fortel Siv Ulla i Ålesund kommune.  

Har inngått kontrakt for ny barne- og avlastningsbustad

Det nye bygget skal ligge i Brisingstubben på Flisnes. Bygget skal vere eit bygg som inneheld fleire ulike tilbod til barn med ulik grad av psykisk utviklingshemming. Ferdigstilling er planlagt til starten av 2024.  
Til toppen