Siste nytt

Kor trykker skoen for helseleiarane i fylket? Er det innan teknologi, er det utfordringar med sjukefråvær, endrings- og innovasjonsviljen, organisasjonskulturen, eller er det heilt andre ting som bør ha fokus? 

Kommunestyret skal behandle ein cocktail av spanande saker når dei møtast digitalt den 3. desember. Sørsida, Brosundtunellen, Tall Ships Race, Språkbruksplan og etablering av Fontenehus er berre nokre saker på menyen.    

Det blir bygd og endra på vegar i kommunen. Nye og endra vegar må derfor få namn. No kan du gje innspel på vegnamn i for eksempel Larsgården og på Flisnes. Sjå her korleis du kan vere med å bestemme kva vegen skal heite.  

Denne veka og neste, sender vi ut faktura for tilsyn på avløpsanlegg og tilsyn på feitt- og oljeavskiljarar. Sjå kvifor du får fakturaen og kva det betyr.  

Ålesund formannskap har innstilt på at eit framtidig deponi for forureina masser i Ålesund skal leggast mellom Meierikaia, Bålholmen og tunellopninga til Ellingsøytunellen. 

Ansatte frå teststasjonen på Åse

 Kommuneoverlege Olav Mestad seier det er god kontroll på smitta som har vore i Ørskog knytt til Fjord kommune. Det er ingen grunn til bekymring i lokalsamfunnet om smittespreiing, det er ikkje meldt om nokon nye tilfelle denne veka. 

Formannskapet har peika ut Kirsti Dale (Sp) til å vere kommunen sin representant i Stiftinga Aalesunds museum. Vara vart Anders Lindbæk  (SV).  

Svært mange studentar og slekt frå  andre stader i landet, planlegg no å kome heim til Sunnmøre i jula. Men det er særs viktig at ein no tek ekstra omsyn til smittereglane, seier Mestad.  

 -Dette har vore den største utfordringa i yrkeskarrieren så langt. Vi er konstant uroleg for å bringe smitta inn på avdelingane. Orda kjem frå avdelingssjukepleier Lone Barlindhaug og sjukepleiar Therese Stokke ved Ørskog omsorgssenter.

Skal Ålesund søke om å bli vertshamn for Tall Ships Races nok ein gong?  Formannskapet skal no diskutere saka i sitt neste møte. Kommunedirektøren meiner kommunen ikkje bør ta på seg eit slikt arrangement no.  

Til toppen