Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Siste nytt

 - Vi har mykje å hente på å samarbeide, seier stabssjef for teknologi og innovasjon  i Ålesund kommune, Helge Veum. Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet. Deling av gode løysingar og samarbeid om kompetanseutvikling og tenesteinnovasjon, er nokre av hovudelementa i det nye prosjektet. 

Kvifor har vi dette fokuset å «Kva er viktig for deg? – dagen»? Kvifor har vi ein eigen dag med dette temaet? Det er fordi at temaet er viktig for alle, sjølv om ein vanlegvis ikkje går rundt og tenker på kva som er viktig for den einskilde sånn til kvardags. Vi inviterer til webinar 9. juni

 

Frå tirsdag 2. juni og nokre dagar framover, vil alle bustader og næringsbygg i Ålesund få rekning for kommunale gebyr og skattar. Her får du ei forklaring på alle punkta som står på rekninga du får.   

I slutten av mai får alle innbyggarane i Ålesund ny rekning for betaling av vatn og avløp, renovasjon, slam og feiing. Nokre får òg faktura for betaling av eigedomsskatt, og gjelder bare tidligare Sandøy, Skodje og Ålesund.

 Laurdag 30. mai fekk Ålesund kommune beskjed om at tre nye personar har stadfesta positivt på koronavirus i kommunen. Alle tre er nærkontakt til dei som har testa positivt i Sula kommune.

Frå 27. mai gjeld nye nasjonale smittevernråd som gjeld besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar. Dette inneber at ein opnar meir opp for besøk til pasientar på  sjukeheimar og bukollektiv.

Sunnmørsposten skriv på sine nettsider 26. mars at Ålesund kommune har hatt utgifter på over 57 millionar kroner på koronakrisa. Dette er ikkje rett. Tala har avisa henta frå ein rapportering til Fylkesmannen i Møre og Romsdal 16. april. 

Sunnmøre Friluftsskole er eit utval kjekke friluftslivsaktivitetar for born i alderen 11 til 13 år i sommar. Er dette noko for barnet ditt? 
 

Onsdag vart bommen ved den nye buss-slusa frå Lerstad til Moa testa ut. Bussane har no fått kodebrikka for bommen, og busspendlarane kan sjå fram til kortare reisetid mellom sentrum og Moa.   

Norges forskningsråd gir fleire millionar kroner til prosjektet SMART PLAN.
Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.

 

Til toppen