Siste nytt

Det første kommunestyremøtet i 2021 vart gjennomført på Teams. Situasjonen kytt til kooronasmitte, gjer at ein ikkje kan samle meir enn fem personar i same rom.  

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna. 

Ilustrasjon med bilde av Ålesund på skjerm

Forskningsrådet gir 6,9 millionar kroner i støtte til eit innovasjonsprosjekt om berekraftig utvikling og innovasjon, leia av Ålesund og Bærum kommunar. 

 

Skilt ved trappene til Fjellstua

 Torsdag 14. januar har kommunen bestemt å stenge Fjellstuetrappene på Aksla for ferdsel. Dette er grunna forholda med å ta seg fram i trappene med mykje snø og dårlig føre. Trappene vil bli stengde på ubestemt tid. All ferdsel vil skje på eige ansvar. 
 

To personar avbilda med arbeidskle i det aktuelle området, Nedregården. Gartnar Per Helge Heltne bak og landskapsingeniør Linda Fiskerstrand Sperre foran.

 Ålesund kommune har sidan i haust arbeidd for å fjerne framande artar som spreier seg i friområdet Nedregården i Spjelkavika. No blir turvegen stengt medan platanlønn blir fjerna.

13 saker står på sakskartet når kommunestyret samlast for første gong i 2021.  På grunn av dei strenge koronarestriksjonane, vert møtet avvikla på Teams. Innbyggarane kan følgje møtet på kommune-tv. 

Framtidslaben er eit partnarskap mellom næringsliv, akademia, organisasjonar og offentleg sektor. Du kan følge med på kva som skjer ved å abonnere på nyheitsbrevet deira.

 

Kommuneoverlege Olav Mestad.j

 Ålesund kommune fekk fredag kveld melding om at ein person er smitta med koronavirus. Vedkomande har trent ved treningssenteret Aktiv trening Blindheim. Det er no til saman tre brukarar av treningssenteret som har testa positivt for korona sidan 4. januar. Kommunoverelegen vel derfor å midlertidig stenge senteret. 

Illustrasjon av korona

Torsdag 7. januar fekk Ålesund kommune meldt om seks nye tilfelle av koronavirus. I tillegg blei det bestemt at Hatlane omsorgssenter kan opne opp att for besøk. 

Ålesund kommune er no godt i gang med å vaksinere bebuarane på sjukeheimane. Meldinga frå styresmaktene er at vi skal utnytte alle fullverdige vaksinedosar. Det betyr at kommunen har fått vaksinert nokre fleire enn vi rekna med i første runde. I løpet av fredagen vert dei siste vaksinene satt i denne runda. 

Til toppen