Viktig informasjon om korona

Siste nytt

Vaksineillustrasjon

Frå måndag 14. juni kl. 08.00 kan også dei som fyller 50 år i 2021 bestille seg time for vaksinering.

Illustrasjon av koronaviruset

 Den lokale forskrifta til Ålesund, Sula og Giske kommune går ut ved midnatt 8. juni og kommunane går då over til å følge dei nasjonale reglane. Samstundes skryter kommunane av innbyggarane for å ha støtta opp under smitteverntiltaka.

Kommunestyremøte, foto fra 2019

Ålesund kommunestyremøte skal torsdag 17. juni behandle sakar om årsmelding og årsrekneskap for 2020, retningslinjer for utlån av elsparkesyklar, forprosjekt for Kvasneset og vannavtaler med Sula og Giske. Møtet blir sendt direkte på Kommune-TV og facebook frå kl. 14.00. 

Foto av Ålesund by tatt frå Fjellstua på Aksla.

 No nærmar det seg ei helg der Ålesund kommune følger nasjonale regler. Kommunen og politiet ønsker å kome med ein felles bodskap om at vi saman må ta eit ansvar for å følge smittevernreglane rundt korona.  Ser du noko som ikkje er heilt bra, kan du gje oss beskjed.

Vaksineillustrasjon

 Ålesund kommune ber dei som skal studere i utlandet i haust om å sende ein e-post til kommunen. Dei vil då bli kontakta og få tilbod om første dose av koronavaksine allereie i veke 24 eller 25.  

Politikere som sitter i en sal.

Tysdag 8. juni er det møte i Ålesund formannskap frå kl. 09.30. På sakslista står blant anna budsjettkontroll for april og budsjettrevisjon, utlysning av stillingar og endring i forskrift og reglement for folkevalde. Sjå møte direkte på Kommune-TV eller facebook! 

Vaksineillustrasjon

Ålesund kommune har framleis ledige vaksinetimar for veke 25 for deg som fyller 55 år i 2021 eller er eldre. Sjå også vaksinebarometer for veke 23 og kor langt vi har kome i vaksineringa! 

Vaksineillustrasjon

Ålesund kommune har fredag 4. juni lagt ut nye timar for dei som har fylt 60 år. Måndag 7. juni kl. 08.00 kan dei som fyller 55 år i 2021 og eldre også bestille seg time til vaksinering. 

Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) ber kommunestyret kjøpe Lerstadvegen 525 for ca. 92 millionar kroner. ÅKE meiner dette er den beste løysinga for å etablere ein ny hovudbrannstasjon for Ålesund. Ny brannstasjon er berre ei av 33 saker som skal til behandling når kommunestyret møtast på torsdag. 

Ein tilsett ved teststasjonen.

Ålesund kommune har sidan laurdag kveld fått meldt ni nye smittetilfelle med koronavirus, åtte av dei vart meldt no i ettermiddag. 

Til toppen