Kultur, idrett og fritid

Høyring av handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

No har du anledning til å melde inn nye anleggstiltak og kome med merknadar til handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Frist er 5. mai. Sjå høyringa

Til toppen