Siste nytt

  • 21.06.2024 Akutt-graving Parkgata 2
    Fredag ettermiddag og utover natta må det gravast ved Parkgata 2 for akutt utbetring av lekkasje på fjernvarmenettet.
  • 18.06.2024 Røde sykkelfelt i Ålesund
    Bypakke Ålesund har laget byens første sykkelfelt med rødt dekke. Sykkelfeltet går langs det nye kollektivknutepunktet ved sykehuset, og det er en strekning på ca. 200 meter som er ferdig.
  • 17.06.2024 Finansrapport, årsmelding og skolebruksplan
    Det blir møte i kommunestyret torsdag 20. juni fra kl. 17.00. På sakslista står blant annet årsregnskap og årsmelding for 2023, skolebruksplan og finansrapport.

Finne på noe i sommer?

Vi har laga ein oversikt over sommeraktivitetar for barn og unge.

Sommarferietilbod 2024

Kva skal vi planlegge for?

Kommunen sin planstrategi viser korleis kommunen skal planlegge i åra som kjem. Du kan no gje dine innspel. 

Sjå planstrategi som er til høyring

Treng du ein feriejobb i sommar?

No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

 Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar    Slik søker du jobb hos oss

Til toppen