Siste nytt

  • 28.03.2023 Vil du kjøpe ein omsorgsbustad?
    Vi startar no sal av private omsorgsbustadar på Daaetunet, sentralt på Moa. Fristen for å melde om interesse er 1. mai 2023.
  • 27.03.2023 Har prøveordninga skapt meir lokaldemokrati?
    Torsdag 30.03 er det klart for nytt møte i kommuneutval Haram. Hovudfokus for møtet vert ei evaluering av prøveordninga med kommunedelsutval. Her skal representantar frå desse utvala presentere sine erfaringar, om det har ført til meir medverknad og engasjement i lokalsamfunna.
  • 27.03.2023 Endeleg Osane idrettshall
    I torsdagens møte var det stor bredde i sakene. Frå kvelvingsbru og tråkkemaskin, til årsmeldingar og Osane idrettshall. I denne artikkelen er det presentert eit utval; protokoll og opptak kan du finne nederst.

Kommunale avgifter

No får du som innbyggar i kommunen rekning for vatn og avløp, renovasjon og slam og eigedomsskatt. Forfall er 20. april. 

Generelle fakturaspørsmål Søk om betalingsutsettelse

Bygg utan å søke

Skal du bygge ein garasje, ei bu eller annan bygning på eigedommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slepp å søke. 

Vern i eit lite stikk

Personar over 75 år er no anbefalt dose 5. 

Sjå korleis vaksinasjonen blir i kommunen  

Til toppen