Siste nytt

  • 24.03.2023 Desse vil bli økonomisjef og kommunalsjef for eigedom og tekniske tenester i Haram 2024
    Når det i førre runde kom litt få søkarar til stillinga som kommunalsjef for eigedom og tekniske tenester, vart søknadsfrista utsett til 21. mars. No er søkarlista klar, med ytterlegare to søkarar. Samstundes offentleggjer vi søkarlista til stillinga som økonomisjef, etter ei intern utlysing.
  • 23.03.2023 Slik blir HelsaMi appen - Last den ned allereie no
    HelsaMi er innbyggarportalen til Helseplattformen, det nye felles journalsystemet for kommunar og sjukehus i Midt-Noreg. Løysinga vert også tilgjengeleg i ein app. Last den ned no og ver klar til Ålesund kommune tek i bruk Helseplattformen.
  • 20.03.2023 No er trappene til fjellstua opne igjen!
    Etter at trappene opp til Fjellstua vart stengt grunna mykje is, har Aksla Vel gjort ein kjempejobb med snø- og isfjerning. Trappene er no opna for allmenn ferdsel.

Kommunale avgifter

No får du som innbyggar i kommunen rekning for vatn og avløp, renovasjon og slam og eigedomsskatt. Forfall er 20. april. 

Generelle fakturaspørsmål Søk om betalingsutsettelse

Bygg utan å søke

Skal du bygge ein garasje, ei bu eller annan bygning på eigedommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slepp å søke. 

Vern i eit lite stikk

Personar over 75 år er no anbefalt dose 5. 

Sjå korleis vaksinasjonen blir i kommunen  

Til toppen