Siste nytt

Pårørandeskolen

Har du eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom? 

Er pårørandeskolen noko for deg?

Livet&Sånn

Livet&Sånn er eit gratis opplæringsmateriale for folkehelse og livsmeistring som blir brukt i barne- og ungdomsskolen. Dette er like mykje opplæring av dei vaksne rundt dei.

Sjå nettsida Livet&Sånn

Bli støttekontakt

Bli med på å gjere fritida til eit anna menneske meir meiningsfull.

Ja, eg vil bli støttekontakt

Til toppen