Siste nytt

  • 17.08.2022 Frivilligheitas år: Ørskog Historielag
    Ørskog historielag vart skipa i 1985. Laget har som formål å ta vare på kunnskapen om fortida til dei bygdene som ligg i Ørskog. Vidare vil laget arbeide for at folk skal få ta del i den kunnskapen. Bli kjent med historielaget her!
  • 15.08.2022 Fortset gravearbeid i Ålesund sentrum
    Her får du status for gravearbeidet i Røysegata, ved Utstillingsplassen, Fjellgata og Gjerdegata i Ålesund sentrum.
  • 15.08.2022 Ny pris for Kvasnes 
    Prisen for reinseanlegg og overføringsanlegg til Kvasnes er no kvalitetssikra, og prosjektprisen på anlegget har auka med 700 millionar kroner. Rundt 200 millionar kroner av auken er på grunn av prisstigning.

Kommunedeling

Arbeidet med å etablere dei to nye kommunane Ålesund og Haram er no i gang. Følg prosessen her.

Kommunedeling

No kjem faktura for dei kommunale avgiftene

Forfall er 20. september.

Gratis buss frå 22. august

Det er kanskje ikkje så dumt å øve seg på å ta bussen? Det er bra både for miljøet og lommeboka. Frå 22. august kan du ta gratis buss i to månader i Ålesund (gamle Ålesund kommune), Sula og Giske.

Sjå områda for gratis buss 

 

Til toppen