Siste nytt

  • 18.06.2024 Røde sykkelfelt i Ålesund
    Bypakke Ålesund har laget byens første sykkelfelt med rødt dekke. Sykkelfeltet går langs det nye kollektivknutepunktet ved sykehuset, og det er en strekning på ca. 200 meter som er ferdig.
  • 17.06.2024 Finansrapport, årsmelding og skolebruksplan
    Det blir møte i kommunestyret torsdag 20. juni fra kl. 17.00. På sakslista står blant annet årsregnskap og årsmelding for 2023, skolebruksplan og finansrapport.
  • 14.06.2024 Ny sjøleidning i Lillevatnet
    Vi samlar overflatevatn og sender det ut på djupare vatn i Lillevatnet enn før.

Faktura for kommunale avgifter 

Faktura for vatn og avløp, renovasjon, slam og eigedomsskatt blei sendt ut 22. mai. Forfall er 20. juni.

Når du skal betale, ver obs for nytt kontonummer frå 2024: 4213 57 05769

Svar på ulike spørsmål om faktura

Vil du søke om betalingsutsetjing?

Finne på noe i sommer?

Vi har laga ein oversikt over sommeraktivitetar for barn og unge.

Sommarferietilbod 2024

Treng du ein feriejobb i sommar?

No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

 Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar    Slik søker du jobb hos oss

Til toppen