Siste nytt

Finne på noe i sommer?

Vi har laga ein oversikt over sommeraktivitetar for barn og unge.

Sommarferietilbod 2024

Kva skal vi planlegge for?

Kommunen sin planstrategi viser korleis kommunen skal planlegge i åra som kjem. Du kan no gje dine innspel. 

Sjå planstrategi som er til høyring

Treng du ein feriejobb i sommar?

No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

 Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar    Slik søker du jobb hos oss

Til toppen