Siste nytt

  • 29.11.2021 Løvenvold kino er seld
    Kinoen vart seld kr 4,4 millionar til Løvenvold Theater Eiendom AS (SUS). Selskapet er eigd av Br. Jangaard AS og H I Giørtz Sønner AS. Fleire ting skal avklarast før overtakinga, men det er Momentium Venue AS er leige lokala av den nye eigaren.
  • 26.11.2021 Årets siste formannskapsmøte
    Tysdag 30. november skal Ålesund formannskap sitt siste møte føregå på Harøya. Formannskapet vil få anledning til å prøvekøyre Nordøyvegen før opninga og skal etterpå gjennom ei fyldig sakliste. Du kan sjå møtet direkte på kommunen si facebookside eller i Kommune-TV.
  • 26.11.2021 Ålesund kommune og Framtidslaben med i EU-nettverk i Møre og Romsdal
    Ålesund kommune representerer offentleg sektor på vegne av alle kommunane i fylket. I tillegg er Framtidslaben representert i nettverket. Nettverket skal gjere det lettare for dei som har forskings- og utviklingsprosjekt å søke EU-midlar.

Influensavaksinen er her

Korona har gjort det slik at det er lågare immunitet blant oss. Det er viktig at du som er i risikogruppa og som er helsepersonell no tar vaksinen mot influensa.

Finn ut korleis du går fram for å få vaksinen

Vinteren er her

Vær forsiktig når du ferdast på glatta! Vårt mannskap har starta med vinterdrift av vegane. Huseigarar må huske å koste for eiga dør, og gjerne strø litt?

Meld frå om feil

Alt om koronasituasjonen i kommunen

På vår samleside finn du alt om testingvaksinering og smittetal i kommunen.

Finn alt om koronasituasjonen i Ålesund her

Til toppen