Siste nytt

  • 26.01.2022 Her er siste nytt om PCR-testing og karantene
    Personar som har fått oppfriskingsdose og testar positivt på hurtigtest, treng ikkje lenger å ta ein bekreftande PCR-test. Det er òg endring i karantenereglane for hustandsmedlemmer og tilsvarande nære.
  • 26.01.2022 Arbeider for betre beredskap i Møre og Romsdal
    Ålesund kommune har saman med SINTEF fått støtte til eit prosjekt som skal utvikle og forbetre beredskapen i Møre og Romsdal.
  • 25.01.2022 Fleire kan få bustøtte
    På grunn av høge straumprisar, er bustønaden styrkt i desember, januar og februar. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra trygd til straumutgifter i vinter.

Kommunedeling?

Kommunen  har oppretta ei eiga side, der du vil finne oppdatert informasjon knytt til prosessen rundt innbyggarinitiativet «Haram ut av Ålesund».

Kommunedeling

Moa svømmehall

På Moa svømmehall er det varmt, oppholdsvær og 28,5 - 34 grader i vannet.

Se mer på nettsida til Moa svømmehall

Bypakke Ålesund

Ålesund skal ruste seg for å møte framtida med miljøvennlege og effektive samferdselsløysingar. Bypakke Ålesund skal bidra til betre og tryggare vegar, betre kollektivtilbod og nye sykkelvegar. 

Sjå nettsida til Bypakke Ålesund

Til toppen