Siste nytt

  • 20.02.2020 Tilskot i landbruket
    Det er tid for å søkje tilskot til drenering av jordbruksjord og spesielle miljøtiltak i landbruket. Sjå rammene og finn søknadsskjema her.
  • 19.02.2020 Jakta på EU-milliardane
    Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.
  • 17.02.2020 Søk tilskot til integreringsarbeid
    No oppmodar vi alle lag, foreiningar og frivillige organisasjonar søka tilskot til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar innan 8. mars.

I fokus

Til toppen