Siste nytt

  • 09.06.2023 Kva er ein god heim?
    Korleis kan Ålesund kommune bidra til at barnefamiliar med låg inntekt og/ eller samansette velferdsutfordringar sikrast eigna bustad og opplever bustabilitet og tryggleik. Alle er velkomne til å delta på workshop 12. juni?
  • 08.06.2023 Fristen snart ute for Haram-stillingar
    Det er for tida fleire utlyste stillingar i det som skal bli Haram kommune. Her får du ein rask gjennomgang, og ei lenke til meir informasjon. Søknadsfristen er 11. juni.
  • 08.06.2023 Sommarferietilbod 2023
    I kommunen vår pleier det å vere mange aktivitetstilbod til barn og unge i sommarferien. I denne lista finn du alt vi veit om for sommaren 2023. Lista blir jamleg oppdatert.

Kommunale avgifter

Frå 1. januar 2023 var det slutt på meirverdiavgift av feiing og tilsynsgebyr. Det betyr at du får korrigert dette frå 1. termin til faktura for 2. termin som kjem no i desse dagar.

Les meir om endringa Meir informasjon om kommunale avgifter 

Sommarferietilbod for barn og unge

I denne lista finn du alt vi veit om for sommaren 2023, gratis tilbod og tilbod som kostar pengar. Lista blir jamleg oppdatert.

Gå til oversikta 

Vern i eit lite stikk

Personar over 75 år er no anbefalt dose 5. Hugs at du som ikkje har tatt dose 4 framleis kan ta den. Du kan bestille koronavaksine hos nokre legekontor.

Sjå oversikt og bestill time  

Til toppen