Siste nytt

Faktura for kommunale avgifter kjem 22. mai

Faktura for vatn og avløp, renovasjon, slam og eigedomsskatt vert sendt ut 22. mai. Forfall er 20. juni.

Når du skal betale, ver obs for nytt kontonummer frå 2024: 4213 57 05769

Svar på ulike spørsmål om faktura

Vil du søke om betalingsutsetjing?

Vil du oppleva ein draumesommar?

Draumesommar er eit ferietilbod for alle barn mellom 6 og 16 år, som bur i Ålesund kommune og som treng eit spennande tilbod i sommarferien!

Sjå meir informasjon om Draumesommar og søk! 

Treng du ein feriejobb i sommar?

No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

 Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar    Slik søker du jobb hos oss

Til toppen