Siste nytt

Søke barnehageplass?

Har du barn som treng plass i barnehage? Hovedopptaket med fordeling av plassar i private og kommunale barnehagar har søknadsfrist 1. mars.

Barnehagetilbodet Slik søker du

Engasjer deg

Engasjer deg i utviklingen av byen og kommunen din. 

Slik kan du påverke Politiske møte og sakar 

Treng du ein feriejobb i sommar?

No søker vi etter ferievikarer innan helse og omsorgstenestene. 

 Oversikt over kva teneste som treng ferievikarar    Slik søker du jobb hos oss

Til toppen