Siste nytt

  • 24.05.2022 Streiken avverga
    Det blir ikkje streik i Ålesund kommune. Partane blei enige.
  • 23.05.2022 Startar arbeidet med frivilligplan i Ålesund kommune
    Som ein av mange aktiviteter i Frivillighetens år 2022 skal Ålesund kommune utarbeide ein frivilligplan. Dette skal vere kommunen sitt rammeverk for samhandling med frivillig sektor i framtida, fortel Siv Ulla i Ålesund kommune.
  • 23.05.2022 Skal vise fram skissene for nye Eidet skule
    Slyngstad Aamlid Arkitekter AS har jobba fram eit skisseprosjekt for nye Eidet skule. Det skal presenterast i eit ope møte tysdag 31. mai kl. 18. Stad er Bygdestova, Eidet kulturhall.

Kommunedeling?

Skal Haram bli utskilt som eigen kommune? Følg saka på vår nettside!

Kommunedeling

No kjem rekning for kommunale avgifter

No også kjem feiegebyret på fakturen. Det er fordi dei nye satsane blei vedtekne i mars 2022. Frist for å betale er 20. juni. 

Vi er i gang med frivilligplan

Har du tankar om korleis Ålesund kommune kan vere ein god samarbeidspartnar for frivilligheita? Gode forslag til tiltak som settast i gang eller som kan betre kommunikasjon mellom kommunen og lag og foreninger?

Gi innspel i fysiske møte Send oss innspel

 

Til toppen