Siste nytt

  • 01.07.2022 Mogleg utslepp av avløpsvatn
    Tysdag 5. juli vil vi koble om pumpeleidningen ved avløpspumpestasjonen i Skutvika. I perioden vil det vere fare for at ureinsa avløpsvatn går på sjøen.
  • 01.07.2022 Du kan bade på Åsestranda og ved Geilberga
    Grunna ombygging av reinseanlegget på Åse vart det slept ut ureisna avløpsvatn i fjorden. No har vi tatt prøvar av badevatnet og dei heilt fine!
  • 30.06.2022 Dose 4 til alle over 75 år
    Frå 21. juli kan alle over 75 år få ein ny oppfriskningsdose viss dei sjølv ønsker det. Sjå planen for vaksinasjonen i Ålesund kommune.

Kommunedeling

Arbeidet med å etablere dei to nye kommunane Ålesund og Haram er no i gang. Følg prosessen her.

Kommunedeling

Bygg utan å søke

Skal du bygge ein garasje, ei bu eller annan bygning på eigedommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slepp å søke.

Ein trygg sommar

Det blir ikkje sommarskole i år, men det blir fleire tilbod i kommunen for barn og ungdom.

Sjå aktivitetar for barn og unge Råd til ein trygg vaksen

 

Til toppen