14 nye miljøfyrtårn i Ålesund kommune

Under en felles seremoni på tirsdag 19. mars fikk 14 virksomheter utdelt Miljøfyrtårn-diplomet sitt.


Miljøfyrtårn er det mest brukte sertifiseringsverktøyet i Norge. Det skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Siden forrige diplomutdeling i september, har det kommet til 17 nye Miljøfyrtårn-virksomheter i Ålesund kommune. Fire av disse er kommunale barnehager, og resten er private bedrifter.

Totalt er det 123 virksomheter som er sertifiserte i Ålesund. Tirsdag den 19. mars fikk disse virksomhetene utdelt diplom, i Framtidslaben sine lokaler på NMK-bygget:

 • Stette barnehage
 • Skodje barnehage
 • Årøyhaugen barnehage
 • Storhaugen barnehage
 • A Oksnes AS
 • Adviso Advokatfirma AS
 • Ingeniør Rune Stavseng
 • Møre Control AS
 • NOHA Norway AS
 • Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS
 • Polaris Trykk Ålesund AS
 • Protre AS
 • Sparebanken Møre, avdeling Digernes
 • Sparebanken Møre, avdeling Spjelkavik


Andre nye Miljøfyrtårn-virksomheter:  

 • Elektroimportøren Norge AS, butikk Ålesund
 • Storfjord Maskin AS
 • Birkelund Krav & Transport AS

Under seremonien fikk virksomhetene noen tips fra kommunens Miljøfyrtårn-koordinator til det videre arbeidet, og utvekslet noen erfaringer med de andre virksomhetene. Virksomhetene gav uttrykk for at det hadde vært en positiv prosess, og at de allerede kunne merke gode effekter fra arbeidet. Ordfører Håkon Lykkebø Strand gratulerte alle og ønsket dem lykke til videre.