Forprosjektet for byrom legges snart frem

Om ikke så lenge legges det frem forslag på hvordan flere av våre byrom kan bli. 

Harald Torsviks plass i retning vest. - Klikk for stort bileteForprosjektet har som mål å avdekke muligheter og potensiale i flere byrom i Ålesund sentrum. Ålesund kommune

Forprosjektet i byromsprosjektet er levert og skal snart legges frem. Forprosjektet er en mulighetsstudie som inneholder ideer og muligheter for hvordan flere byrom kan gjøres enda bedre for hele befolkningen i Ålesund. Et forprosjekt er konkrete forslag og anbefalinger om hvordan byrommene kan se ut. Disse forslagene kan videre evalueres og eventuelt justeres før detaljprosjektering. Målet for 2024 er nå å lage det endelige forslaget for ulike byrom og utarbeide byggetegninger til gjennomføring. 

Hvorfor gjennomfører man et forprosjekt? 

Forprosjektet har som mål å avdekke muligheter og potensiale i flere byrom i Ålesund sentrum. Målet er å utvikle disse byrommene til det beste for innbyggerne i Ålesund og skape hyggelige og innbydende samlingssteder for de som bruker byen. 

For å komme dit, har det vært viktig å involvere innbyggerne, kartlegge behov og ønsker. Dette er blant annet gjort gjennom QR-koder på skilt fysisk i byrommet, nettside, samtaler, kreative møter og byvandringer med ulike brukergrupper. 

Gjennom å prøve ut nye funksjoner og konsepter i byrommene og å spørre innbyggerne om hva de ønsker og trenger, har det dannet et solid grunnlag videre i utviklingen av byromsprosjektene. 

- Vi ser at sitteplasser, fargerike omgivelser, god belysning og beplanting er elementer som tydelig mangler, og som vil bli tatt med videre inn i detaljprosjekteringen, sier Linda Fiskerstrand Sperre, prosjektleder i Miljø og samferdsel. 

På bakgrunn av denne medvirkningen inneholder forprosjektet blant annet forslag og anbefalinger til tiltak som kan gjøres i hvert enkelt byrom.

- Gjennom å prøve ut midlertidige byrom og kunstprosjekt har vi fått testet både hva som virker og ikke virker. Hensikten er at vi skal være helt trygge på hva som fungerer før man ferdigstiller et byrom som kan brukes av alle, legger Linda Fiskerstrand Sperre til. 

Det overordnede målet med byromsprosjektet er å skape attraktive og hyggelige byrom som skaper aktivitet på hverdagsbasis – for alle.

Hva skjer videre? 

•    Forprosjektet legges nå frem til skriftlig orientering i Hovedutvalg for teknisk, Miljø og samferdsel den 29. januar. 
•    Presentasjon av forprosjektet til naboer som er grunneiere til prosjektene 5. februar. 
•    Det blir også en åpen presentasjon av forprosjektet senere i vinter for de er interesserte. Vi kommer tilbake med mer info rundt nærmere bestemt dato. 
 

Forprosjektet er gjennomført av en tverrfaglig gruppe, hvor kommunen ved virksomhet Miljø og samferdsel er prosjekteier. Gruppen har bestått av blant annet arkitekt, landskapsarkitekt, lysdesigner, kuratorer og kunstnere, samt ulike virksomheter i kommunen. Landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen og arkitektkontoret JAJA Architects har, sammen med kunstnerne, utarbeidet rapporten og endelig forslag til utforming.

Vi ser frem til å vise dere resultatene av forprosjektet for byrom i Ålesund. 

I mellomtiden kan du lese mer om byromsprosjektene her