Røde sykkelfelt i Ålesund

Bypakke Ålesund har laget byens første sykkelfelt med rødt dekke. Sykkelfeltet går langs det nye kollektivknutepunktet ved sykehuset, og det er en strekning på ca. 200 meter som er ferdig.

Bilde av rødt sykkelfelt langs Borgundvegen. - Klikk for stort bilete Statens vegvesen

I Ålesund har det vært vanlig med gang- og sykkelveger eller fortau, der alle myke trafikanter deler på arealet. Det å sykle blir stadig mer populært, og ved å la syklistene få sitt eget areal øker fremkommeligheten og attraktiviteten for de som sykler. Det bidrar også til å øke sikkerheten for de andre myke trafikantene.

Sykkelfelt gir syklistene samme forkjørsrett som bilistene, slik at man kan sykle raskere og tryggere fra A til B. I Norge er det lov å sykle på fortau, så barn og andre som ønsker å sykle sakte kan sykle på fortauet. Da må syklistene ta hensyn til de andre myke trafikantene.  

1,8 km med sykkelfelt i løpet av året

Arbeidet med å bygge sykkelfelt i området fortsetter utover sommeren og høsten, og når hele prosjektet står ferdig blir det sykkelfelt med rødt dekke på hele strekningen fra Moa (ved Vindgårdsskiftet) til like før Hatlaåstunnelen (krysset ved Østre Hatlaåsvegen).

Sykkelfeltene langs Borgundvegen blir totalt ca. 1,8 km, og en viktig del av sykkelvegnettet i Ålesund.

- Vi er veldig glade for at Ålesund endelig får de første sykkelfeltene med rødt dekke. Hensikten med det røde dekket er at sykkelfeltene skal oppleves som tydeligere og tryggere. Det blir også tryggere for de gående når syklistene får sitt eget felt, forteller Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Oppmerkingen er ikke på plass ennå, men det er bare å ta i bruk sykkelfeltene der det er åpent. Vær forsiktig der de slutter, og bruk vegbanen eller gang- og sykkelvegen videre, fortsetter han.

Ulike varianter av rødt dekke

Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund, og det er styringsgruppa i Bypakke Ålesund som har vedtatt at alle sykkelfelt skal få rødt dekke.

Det finnes mange måter å lage rødt dekke til sykkelfelt på, og valget av løsning vil variere fra prosjekt til prosjekt. Langs Borgundvegen er det brukt et epoxy-produkt som er malt på den nylagte asfalten.

Noen ganger kan det bli aktuelt å legge vanlig sort asfalt først som en midlertidig løsning, og så samle opp flere sykkelfelt som får rød asfalt samtidig.

Det røde dekket har en noe høyere kostnad enn vanlig asfalt, men løsningen for syklistene blir vesentlig bedre. Sykkelfeltene som gjenstår langs Borgundvegen er hovedsakelig finansiert gjennom tilskuddsordningen for mindre regionbyer, der prosjektet fikk 12 millioner kroner.

Vil du lese mer om rødt dekke i sykkelfelt? Les mer på fagsidene til Statens vegvesen