Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Siste nytt

Hvitt bygg

Fredag den 24. september skal innbyggartorga i Ålesund kommune ha verksemdssamling. Dette medfører
nokre endringar i opningstidene våre. 

 23. september er det kommunestyremøte og på agendaen står blant anna strategi for helse- og velferdsområdet, festeavtale på Sørsida - Rutebilstasjonen, konkurranse pensjonsleverandør og videre bruk av Moa helsehus. Møtet er fysisk i bystyresalen, og du kan følgje det på KOmmune-Tv eller facebook frå kl. 14.00. 

Kartfoto over leteområdet for råvannspumpestasjonen i Fremmerholen

Tideleg i arbeidet med reguleringsplanen vart det avsett eit leiteområdet for plassering av råvasspumpestasjonen. I konsekvensutgreiinga har ein sett på fem ulike lokalitetar innafor dette området.  

Illustrasjon av hand og sprøyte

Folkehelseinstituttet (FHI) har kome med ny informasjon om ei tredje koronavaksinedose for personar med alvorleg nedsett immunforsvar. Desse er delt inn i to grupper og dei fleste av desse kan no få vaksine.  

Dame blir intervjua i idrettshall. Ein mikrofon er satt framfor henne.

Dette betyr at du som skal ha koronavaksine i veke 38 og framover, skal vaksinere deg her. Har du ikkje tatt vaksinen endå - meld deg på! 

Personar som har gruppearbeid.

Skal ein forbetre både kommunen og verda, så må ein tenke nytt og gjere ting annleis. KLP og Ålesund inviterte til Utopiverkstad for representantar i råd, kommunedelsutval og kommuneadministrasjon.

Ei hånd som held ein stemmeseddel i luka på ei valgurne

Her kan du få oversikt over valresultata i kommunen vår og for landet.  

Mann som spaserer på en veg mellom to hus

I NHOs årlege kommune-NM er Ålesund nest best i fylket. - Vi er på rett veg, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.  

Kvinne i rosa kjole som lener seg på NTNU-bokstaver i plast utenfor NTNU i Ålesund

Katrin Mork Hove er ny tilsett stipendiat på NTNU som ein del av avtalen med Ålesund universitetskommune. Eit viktig mål med forskinga er å utvikle ny kunnskap om tverrprofesjonell samhandling for pasientar med kreft.

 

Flere folk i skogen som balanserer på trestokk.

Førebygging og meistring i Ålesund kommune treng fleire støtte-/fritidskontaktar for vaksne over 18 år. Som støtte- /fritidskontakt er du med på å gjere fritida til eit anna menneske meir meiningsfull. Du er med på å bistå andre til å delta på fritidsaktivitetar (kino, symjehall, trening), bistå til auka sosial kompetanse og til at eit anna menneske får positive opplevingar.

Til toppen