Barnehage og skole

Innskriving av nye 1. klassingar

Ein planlegg no for at innskrivinga kan gjennomførast i veke 11 og 12. Nærmare informasjon om dag og tid vert sendt ut frå dei ulike skulane.

Til toppen