Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Barnehage og skole

Barnehagar og skolar stengde

For å hindre spreiing av koronaviruset er alle barnehagar og skolar for tida stengde. Kommunen har eit omsorgstilbod for barnehagebarn og elevar frå 1.-4. trinn med foreldre som jobbar med kritiske samfunnsfunksjonar. Det er også eit tilbod for barn og elevar med særlege omsorgsbehov.

Treng du nokon å snakke med?

Til toppen