Koronavirus

Barnehage og skole

Informasjon om kva vi gjer rundt korona

Smitteverntiltak er sett i verk i barnehagar og skular. Drifta er så normal som mogleg tilpassa den aktuelle smittesituasjonen. Sjå kva tiltak og anbefalingar vi har her. 

Til toppen