Helge Veum er opnemnt i regjeringas personvernkommisjon

Helge Veum er opnemnt i regjeringas personvernkommisjon

Stabssjef for innovasjon og teknologi i Ålesund kommune, Helge Veum blei 23. juni2020  oppnemnt i utvalet som skal vurdere personvernets stilling i Noreg. Oppnemninga er personleg.

 

Halvnært bilde av mann som smiler. Han har på dressjakke og skjorte og lener ene albue mot en bærekraftkube med bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå måla - Klikk for stort bileteHelge Veum er stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune

  

Kommisjonen skal kartlegge den samla situasjonen for personvernet, og trekke fram dei viktigaste utfordringane og utviklingstrekka. Den skal vidare kartlegge offentleg sektors behandling av personopplysningar, dette gjeld også utviklinga i justissektoren og om det samla omfanget av tiltak skaper personvernutfordringar.

Kommisjonen skal vurdere rettane til brukarane av digitale løysingar og konsekvensar for personvernet i sosiale medier, og forslå tiltak som kan sikre den enkeltes moglegheit til å ivareta eige personvern.

Kommisjonen skal særleg vurdere korleis personvernet for barn og unge bli ivaretatt. Den skal kartlegge korleis bruk av sosiale medier verkar på personvernet for barn og unge og foreslå eventuelle tiltak for å betre personvernet.

-    Både teknologiutviklinga og samfunnsutviklinga utfordrar personvernet på nye måtar, og eg meiner det er viktig å ta ein brei gjennomgang av personverets kår slik ein legg opp til her. Eg er glad for å kunne bidra inn i dette arbeidet, både med erfaringa mi frå fleire år i Datatilsynet, men óg med erfaringa frå arbeidet med innovasjon og digitalisering i kommunen, seier Helge Veum.

Kommisjonen er breitt samansett og medlemmane har kompetanse frå fleire fagområde.

Kommisjonen blir leia av John Arne Moen, sjefredaktør i Trønder-Avisa og konsernsjef i TA-gruppen som består av i alt seks mediehus.

Andre medlemmar:
    
•    Tor-Aksel Busch, pensjonist, Askim
•    Trine Skei Grande, stortingsrepresentant , Oslo
•    Trude Haugli, professor, Tromsø
•    Haakon Hertzberg, assisterande direktør, Drammen
•    Marianne Høyer, nemndleiar, Trondheim
•    Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør, Oslo
•    Toril Nag, konserndirektør, Sandnes
•    Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Oslo
•    Jill Walker Rettberg, professor, Bergen
•    Helge Veum, stabssjef, Ålesund
•    Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
•    Oddhild Aasberg, juridisk seniorrådgivar, Brønnøysund

Til toppen