Kommunane skal digitalisere Møre og Romsdal

 - Vi har mykje å hente på å samarbeide, seier stabssjef for teknologi og innovasjon  i Ålesund kommune, Helge Veum. Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet. Deling av gode løysingar og samarbeid om kompetanseutvikling og tenesteinnovasjon, er nokre av hovudelementa i det nye prosjektet.

I forgrunnen et hvitt og rødt landemerke på en fjelltopp. Utsikt mot fjord og by i bakgrunnen. Fra Sukkertoppen mot Ålesund sentrum - Klikk for stort bileteSukkertoppen

  

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Det regionale digitaliseringssamarbeidet er ein del av det prosjektet «Møre og Romsdal 2025», som er eit samarbeid mellom alle offentlege aktørar i fylket om strategisk samfunnsutvikling.

– Møre og Romsdal 2025 skal bidra til samarbeid på område der offentleg sektor ønsker å bli betre. Digitalisering er ei stor utfordring i offentleg sektor, men også ei moglegheit til å forenkle arbeidsprosessar og betre tenestetilbodet til innbyggarane i fylket. Derfor har vi utvikla denne satsinga saman, fortel Oddny Wiggen, prosjektleiar for MR2025 i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Skal dele gode løysingar på tvers av fylket

Digitaliseringssamarbeidet involverer kommunane i fylket, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og KS.

 

Helge Veum Foto: Ålesund kommune

 - Å samarbeide regionalt om digitalisering er bra, seier Veum.

 

- Vi kjenner kvarandre og bør legge til rette for at innbyggarane våre møter like og gode tenester på tvers av kommunegrensene. Ved å samarbeide betre, vil vi også kunne gjennomføre prosjekt meir effektivt. Berre på å utveksle informasjon om korleis vi gjer ting i dag, er det mykje å hente, avsluttar han.

Nær 4 millionar kroner er sett av til satsinga over dei neste to åra, av dette bidrar Fylkesmannen med 3 millionar.

Samarbeid og koordinering vil gi resultat

– Vi ser at offentleg sektor i Møre og Romsdal har nytte av å samarbeide om samfunnsutfordringar som digitalisering. På sikt vil dette styrke heile Møre og Romsdal, og auke konkurransekrafta vår som region, seier fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Fylkesmann Rigmor Brøste seier vi må løfte i flokk. – Kommunane i fylket er ulikt rusta, og spesielt for mindre kommunar kan det vere ei utfordring å sette av ressursar til utvikling på dette området. Her samlar vi kompetanse og ressursar i eit felles løft, seier fylkesmann Rigmor Brøste.

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, er leiar for den nye arbeidsgruppa.
– Individuelt blir det gjort det mykje godt digitaliseringsarbeid i Møre og Romsdal. Vi er absolutt på høgde med regionar som er mykje større enn oss. Men med meir koordinert innsats og deling av kunnskap, kan enda fleire av kommunane våre ta i bruk nye verktøy og metodar, som har effekt for innbyggarar, brukarar og næringsliv, seier Ingebrigtsen i Kristiansund kommune.

Fakta om MØRE OG ROMSDAL 2025

  • Møre og Romsdal 2025 bidrar til strategiske satsingar og faglege møteplassar, der offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal, kan arbeide betre saman til beste for regionen.
  • Møre og Romsdal 2025 er eit samarbeidsprosjekt drive av Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, med deltaking frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, kommunane i fylket, og regionale statlege aktørar.
  • Satsingar i prosjektet: Strategiske samarbeid: Regionalt digitaliseringssamarbeid, Utvidelse av Ungt Entreprenørskap, Levekårsnettverk, Berekraftfylket Møre og Romsdal, Nullvisjon for utanforskap. Møteplassar: Nyttårskonferansen og statsetatmøte