Cruiseutredningen har startet

I fjor sommer besluttet kommunestyret i Ålesund at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie om eventuell flytting av cruisekaia. Nå er leverandør valgt, og utredningen er i gang.

Cruiseutredningen skal se på mulighetene for å på sikt forene både hensynet til cruisevirksomheten og byutvikling i Ålesund. Ålesund kommune

Politisk vedtak 

Ålesund kommunestyre vedtok i møte 22. juni at det skal igangsettes en mulighetsstudie for en mulig flytting, helt eller delvis, av cruisehavna i Ålesund sentrum. Ålesund kommunestyre ga kommunedirektøren i oppdrag sammen med blant andre Ålesundregionens havnevesen og Sørsida utvikling om å utforme konkurransegrunnlaget.

Dette konkurransegrunnlaget ble laget i fjor og flere selskap var interesserte i oppdraget. Basert på denne konkurransen og tilbudene som ble gitt, har oppdragsgiver nå valgt en leverandør for mulighetsstudiet.  

- Jeg er glad for at vi har fått en kompetent leverandør av studien som har erfaring fra tilsvarende prosesser, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal. 

Asplan Viak valgt som leverandør 

Asplan Viak har nå blitt valgt til å gjennomføre mulighetsstudiet. De har nå begynt arbeidet og skal være ferdige til høsten. Det vil da bli utarbeidet en rapport som vil gi oppdragsgiver et godt kunnskapsgrunnlag for videre prosesser knyttet drift og lokalisering av cruisehavna i fremtiden.
Oppdragsgiver for denne konkurransen er Ålesund kommune, Ålesundsregionens Havnevesen, Sørsida Utvikling AS og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

Oppdragsgiverne ønsker å få utarbeidet en mulighetsstudie som ser på mulighetene for å på sikt forene både hensynet til cruisevirksomheten og byutvikling.