Kart og flyfoto

Kommunen har kartløysingar der du mellom anna kan finne informasjon om eigedommar, status på byggesaker, kva arealplanar som gjeld for eit område, historiske kart og flyfoto.

Ålesund kommune har to innsynsløysingar for kart; Isy Map og Isy Map Server

Isy Map (publikumskart)

Isy Map kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår for publikum. Her kan du søke på stadnamn, adresse og eigedom (gardsnummer/bruksnummer) og kartet viser grunnlagsdata, eigedommar, arealplanar og pågåande bygge- og delesaker.

Detaljar om korleis du finn informasjon om arealplaner, bygge- og delesaker finn du på eigne nettsider: Innsyn i bygge og delesaker og Innsyn i arealplaner.

Isy Map Server (avansert / utvida kart)

Isy Map Server er ei alternativ webkartløysing, men kan vere litt vanskelegare i bruk.

Flyfoto

I Isy Map er det mogleg å få tilgang til flyfoto frå ulike år. Ein vel då flyfoto i menyen til venstre i kartet.

Skråfoto

Slik finn du skråbilder i Isy Map (PDF, 11 MB)

Slik finn du skråbilder i Isy Map Server (PDF, 8 MB)

Temakart

Du finn temakart på eiga nettside.

Ansvarleg for tenesta