Kart og flyfoto

Kommunen har kartløysingar der du mellom anna kan finne informasjon om eigedommar, status på byggesaker, kva arealplanar som gjeld for eit område, historiske kart og flyfoto.

Ålesund kommune har to innsynsløysingar for kart; GeoInnsyn og WebInnsyn

GeoInnsyn (publikumskart)

GeoInnsyn kan brukast både på nettbrett, mobil og pc/mac og er den vi tilrår for publikum. Her kan du søke på stadsnamn, adresse og eigedom (gardsnummer/bruksnummer) og kartet viser grunnlagsdata, eigedommar, arealplanar og pågåande bygge- og delesaker.

Detaljar om korleis du finn informasjon om arealplaner, bygge- og delesaker finn du på eigne nettsider: Innsyn i bygge og delesaker og Innsyn i arealplaner.

WebInnsyn (avansert / utvida kart)

WebInnsyn inneheld fleire datasett og har meir funksjonalitet, men er derimot også vanskelegare i bruk. I tillegg til alt som blir vist i GeoInnsyn inneheld WebInnsyn også ein god del tematiske kart. I dei tematiske karta er bakgrunnsinformasjonen nedtona for å framheve innhaldet. Eksempel på temakart kan være flaumvegar, kulturminne, forureining, biologisk mangfald og liknande. 

Skråfoto

Slik finn du skråbilder i GeoInnsyn (PDF, 11 MB)

Slik finn du skråbilder i WebInnsyn (PDF, 8 MB)

Flyfoto

Flyfoto
Flyfoto GeoInnsyn
Flyfoto 2020 Vis i Geoinnsyn
Flyfoto 2018 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2015/2016 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2011/2012 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2004 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1991 og 1994 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1989 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1987 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1982 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1974-1976 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1971/1972 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1968 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1964 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1957 Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1947 Vis i GeoInnsyn

Du kan òg finne flyfoto i Webinnsyn.
Slik finn du flyfoto i Webinnsyn. (PDF, 5 MB)

Temakart

Du finn temakart på eiga nettside.

Ansvarleg for tenesta