Opningstider i sommar

Opningstider i sommar

Ikkje møt opp til stengde dører. Ferien er i straks gang og vi har nokre endra opningstider i dei kommunale tenestene i juli og august. Sommerblomster i fokus med en strand i bakgrunnen - Klikk for stort bilete Peder Otto Dybvik  

Sentralbord

Frå 4. juli til og med 12. august er sentralbordet ope alle kvardagar frå kl 09.00 - 14.00

Innbyggartorg

Har du spørsmål om kommunen sine tenester, ta kontakt med Innbyggartorga. Sjå opningstidene for sommaren her. 

Miljøstasjonar

Sjå opningstidene for miljøstasjonane i kommunen på ÅRIM si heimeside

Symjehallar

Sjå opningstidene for symjehallane i kommunen på vår her

Bibliotek

Sjå opningstidene for Ålesundsbiblioteka inne på biblioteka si heimeside

Legevakt 

Legevakttenesta er døgnåpen for øyeblikkeleg hjelp - ring 116 117. Ved akutt nød, ring telefon 113.

Helsestasjon for ungdom 

I sommar er det endra opningstider for helsestasjonen for ungdom på Moa og i Brattvåg. Sjå opningstidene og kontaktinformasjon her

NAV

NAV har opna opp for timeavtalar.  Avtalar må bli gjort på førehand. Besøkande blir sleppt inn einskildvis.
Sjå meir på NAV si heimeside

Til toppen