Opningstider i sommar

Ikkje møt opp til stengde dører. Ferien er i straks gang og vi har nokre endra opningstider i dei kommunale tenestene i juli og august. 

Sommerblomster i fokus med en strand i bakgrunnen - Klikk for stort bilete Peder Otto Dybvik

 

Sentralbord

Sentralbordet er ope alle kvardagar frå kl 09.00 - 14.00 heile sommaren.

Innbyggartorg

Innbyggartorget på Skodje er stengt uke 30.

Innbyggartorget på Sjøholt er stengt uke 30 og 31

Innbyggartorget på Steinshamn er stengt 2, 9. 11, 16, 23 og 30. juli.

Ellers er vi ope som vanleg. Sjå normale opningstider her.

Miljøstasjonar

Sjå opningstidene for miljøstasjonane i kommunen på ÅRIM si heimeside

Symjehallar

Sjå opningstidene for symjehallane i kommunen vår her

Bibliotek

Sjå opningstidene for Ålesundsbiblioteka inne på biblioteka si heimeside

Legevakt 

Legevakttenesta er døgnopen for øyeblikkeleg hjelp - ring 116 117. Ved akutt nød, ring telefon 113.

Helsestasjoner og helsestasjoner for ungdom 

Moa og Blindheim helsestasjon er slått saman på Moa helsestasjon i veke 29 og 30.

HFU er stengt i veke 30, elles ope onsdagar som vanleg kl. 14.30-19. Torsdagar er det berre ope kl 12-15 (utan lege til stades)

NAV

NAV har opna opp for timeavtalar.  Avtalar må bli gjort på førehand. Besøkande blir sleppt inn enkelvis.
Sjå meir på NAV si heimeside