Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO for de med lav inntekt

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av husholdningsinntekten sin for en plass i barnehage og SFO.  For å få redusert foreldrebetaling for hele barnehage- eller SFO-året, er søknadsfristen 1. august. 

 Barnehender som tegner med fargestifter - Klikk for stort bileteBarnehender som tegner med fargestifter Shutterstock

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av husholdningsinntekten sin for barnehageplass.

Redusert pris for barnehageplass

Makspris for en barnehageplass er 2 000 kroner fra 1. august 2024. For familier som samlet tjener mindre enn 366 667 kroner i året, har dere krav på redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid

For husholdninger med lavere inntekt enn 642 700 kan det søkes om gratis oppholdstid (kjernetid) på 20 timer i uken, når barnet er 2, 3, 4 og 5 år, og barn med utsatt skolestart. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det vil si at det er mulig for barnet å ha 20 gratis timer og betale for den resterende barnehagetiden.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert i.

Søk om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehage

Redusert foreldrebetaling i SFO

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen med redusert foreldrebetaling gjelder for for 1. - 4.trinn.

Hvis husholdningen har en inntekt på under 658 717 kroner i året, har dere krav på redusert foreldrebetaling i SFO.  Ved ettermiddag- og deltidstilbud er inntektsgrensen noe høyere.

Søk om redusert foreldrebetaling for SFO

Søknadsfrist

For å få redusert foreldrebetaling for hele barnehage- eller skoleåret, er søknadsfristen 1. august.  

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Merk at søknaden vil ikke bli behandlet før dokumentasjonen er fullstendig.