Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Skal du bygge, rive eller endre?

Byggesak i korona-tida

  • Drifta vår er påverka av koronasituasjonen, og vi tilpassar oss for å halde hjula i gang.
  • Dei fleste tilsette jobbar heimanfrå. Dette påverkar per i dag ikkje saksbehandlingtida nemneverdig.
  • Dei tilsette er tilgjengelege på telefon måndag, onsdag og torsdag mellom 12.30 og 16.00.
  • Dokumentsenteret kan ha noko forseinking med postregistreringa.
  • Møta i planutvalet blir haldne over nettet. Det er derfor ingen forseinkingar ved politiske saker.
Til toppen