Skal du bygge, rive eller endre?

Manglande avløpsreinsing forseinkar plan- og byggesaker  

Utbyggingsprosjekt som er sendt inn til kommunen etter 26. april 2022, og gjeld bustadformål og næringsformål som gir auka utslepp vil bli handsama, men det vil dessverre ikkje bli sendt ut vedtak før avløpssituasjonen er meir avklart. Les meir om dette i eiga nyheitssak.

Til toppen