Legevakt

Har du akutt sjukdom eller akutt forverring av kronisk sjukdom som ikkje kan vente til fastlegen opnar neste dag, kan du kontakte legevakta. 

 


 

Kort fortalt

 • Telefonnummer: 116 117
 • Avd. Ålesund: Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
 • Avd. Ørskog: Sjøholtvegen 86, 6240 Ørskog

Ved behov for akutt helsehjelp

 • Når liv og helse står i fare, ring medisinsk naudnummer 113
 • For akutt hjelp på dagtid – ring fastlegen din. Har du ikkje fastlege i området vil du få nødvendig hjelp i kommunedelen du er i. Ta kontakt med legevakta som vil vurdere behov, og sette deg i kontakt med næraste legevakt/legekontor.
 • For akutt hjelp på kveld/natt/helg – ring 116 117, det er eit nasjonalt nummer som går til næraste legevakt

Når skal du kontakte legevakta?

 • Ta kontakt med legevakt ved akutt sjukdom, forverring av sjukdom eller skadar som treng akutt hjelp, og ikkje kan vente til neste dag.
 • Ring på førehand. Du får snakke med ein sjukepleiar som kan gi deg råd, rettleiing og hjelp til å vurdere om du treng rask helsehjelp, eller om du kan vente.

Ved legevakta vil du bli vurdert og prioritert etter hastegrad. Dei mest alvorlege tilstandane blir behandla først, og ventetida vil variere. Dersom tilstanden din blir forverra i ventetida, må du venda deg til sjukepleiar. Legen kan også bli kalt ut til akutte hendingar, og ventetida kan difor bli lengre enn forventa.

Eksempel på ting som ikkje skal til legevakt:

 • Lege- og helseattestar
 • Sjukmeldingar der behandling ikkje er eit krav.
 • Fornying av reseptar (med unntak av livsviktige medisinar)
 • Reseptar på A og B-preparat
 • Kontroll og utgreiing av kroniske sjukdommar
 • Innlegging av prevensjonsmiddel (t.d. spiral)
 • Planlagt injeksjonssetting
 • Rustesting (berre på oppdrag frå politiet)

Åpningstid

Legevakta er døgnopen.

Praktisk informasjon

Ålesund er vertskommune for eit interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunane: Ålesund, Sula, Giske, Haram, delar av Stranda kommune (Geiranger og Liabygda), Fjord og Vestnes. 

Ålesund kommune har ei legevakt på Åse og ein legevaktstasjon i Ørskog.

Sjå også

Linkar

Giftinformasjon

Kjernejournal

Ansvarleg for tenesta