Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Kulturminne og bevaring

Kulturminne og bevaring

I Ålesund er det ein del verneverdige bygningar med eigne føresegner og retningsliner. For jugendbyen i bysentrum er det for eksempel ein eigen verneplan, men også i resten av kommunen er det kulturminne og – landskap der ein må ta spesielle omsyn. I enkelte tilfelle kan du søke om tilskot til istandsetting av kulturminne.

Til toppen