Kulturminne og bevaring

I Ålesund er det ein del verneverdige bygningar med eigne forskrifter og retningsliner. For jugendbyen i bysentrum er det for eksempel ein eigen verneplan, men også i resten av kommunen er det kulturminne og – landskap der ein må ta spesielle omsyn. I enkelte tilfelle kan du søke om tilskot til istandsetting av kulturminne.

Ansvarleg for tenesta