Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Kulturminne og bevaring

Kulturminne og bevaring

I Ålesund er det ein del verneverdig bebyggelse med eigne føresegner og retningslinjer. For jugendbyen i bysentrum er det for eksempel ein eigen verneplan, men også i resten av kommunen er det kulturminner og –landskap der ein må ta spesielle omsyn. I enkelte tilfeller kan du søke om tilskot til istandsetting av kulturminner.

Kulturminner og bevaring

Til toppen