Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg. All informasjon rundt klokkeslett, oppmøtestad og så vidare kjem direkte frå skolen din. 

Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 8 Første skoledag: måndag 22. august
September 22
Oktober 16 Haustferie veke 41: måndag 10 - fredag 14. oktober
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: onsdag 21. desember
Januar 21 Første skoledag etter jul: tysdag 3. januar
Februar 15 Vinterferie veke 8: måndag 20. - fredag 24. februar
Mars 23
April 14 Påskeferie: måndag 3. april - måndag 10. april Første skoledag etter påske: tysdag 11. april
Mai 18 Arbeidarane si dag 1. mai Grunnlovsdag onsdag 17. mai Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai Elevfri dag: fredag 19. mai 2.pinsedag 29.mai
Juni 16 Siste skoledag: torsdag 22. juni
Sum 190

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023-2024
Månad Skoledagar Informasjon
August 9 Første skoledag: måndag 21. august
September 21  
Oktober 17 Haustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober
November 22  
Desember 14 Siste skoledag før jul: onsdag 20. desember
Januar 21 Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar
Februar 16 Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar
Mars 16 Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 1. april
April 21 Første skoledag etter påske: tysdag 2. april
Mai 18 Elevfri dag: fredag 10. mai
Juni 15 Siste skoledag: fredag 21. juni
SUM 190

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Ferie og fridagar i barnehagane

Vi har eiga side med informasjon om feriar og planleggingsdagar i barnehagane.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen