Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg. All informasjon rundt klokkeslett, oppmøtestad og så vidare kjem direkte frå skolen din. 

Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 8 Første skoledag: måndag 22. august
September 22
Oktober 16 Haustferie veke 41: måndag 10 - fredag 14. oktober
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: onsdag 21. desember
Januar 21 Første skoledag etter jul: tysdag 3. januar
Februar 15 Vinterferie veke 8: måndag 20. - fredag 24. februar
Mars 23
April 14 Påskeferie: måndag 3. april - måndag 10. april Første skoledag etter påske: tysdag 11. april
Mai 18 Arbeidarane si dag 1. mai Grunnlovsdag onsdag 17. mai Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai Elevfri dag: fredag 19. mai 2.pinsedag 29.mai
Juni 16 Siste skoledag: torsdag 22. juni
Sum 190

Det er kommunestyret som vedtar skoleruta for dei kommunale skolane, etter forslag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolane er også stengde og elevane har fri på offentlege høgtidsdagar.

SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Ferie og fridagar i barnehagane

Vi har eiga side med informasjon om feriar og planleggingsdagar i barnehagane.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen