Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg. All informasjon rundt klokkeslett, oppmøtestad og så vidare kjem direkte frå skolen din. 

Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 7 Første skoledag: måndag 23. august
September 22
Oktober 16 Haustferie veke 41: måndag 11. – fredag 15. okt.
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: tysdag 21. desember
Januar 20 Første skoledag etter jul: tysdag 4. januar
Februar 15 Vinterferie veke 8, måndag 21. – fredag 25. feb.
Mars 23
April 15 Påskeferie: måndag 11. april – måndag 18. april. Første skoledag etter påske: tysdag 19. april
Mai 19 Grunnlovsdag tysdag 17.mai. Kristi himmelfartsdag torsdag 26.mai. Elevfri dag: fredag 27. mai
Juni 16 2.pinsedag måndag 6.juni. Siste skoledag: torsdag 23. juni
Sum 190

Det er kommunestyret som vedtar skoleruta for dei kommunale skolane, etter forslag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolane er også stengde og elevane har fri på offentlege høgtidsdagar.

SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Ferie og fridagar i barnehagane

Vi har eiga side med informasjon om feriar og planleggingsdagar i barnehagane.

Til toppen