Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg.

Skoleruta 2020/2021
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 11 Første skoledag for elevane: måndag 17. august 2020.
September 22  
Oktober 17 Haustferie veke 41: f.o.m. måndag 5. t.o.m. fredag 9. okt 2020.
November 21  
Desember 14 Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 2020.
Januar 20 Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 2021.
Februar 15 Vinterferie veke 8: f.o.m. måndag 22. t.o.m. fredag 26. feb. 2021.
Mars 20 Påskeferie: f.o.m. måndag 29. mars t.o.m. måndag 5. april 2021.
April 19 Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april 2021.
Mai 17 Fridag for elevane: fredag 14. mai 2021.
Juni 14 Siste skoledag for elevane: fredag 18. juni 2021.
Sum 190

 

Det er kommunestyret som vedtar skoleruta for dei kommunale skolane, etter forslag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolane er også stengde og elevane har fri på offentlege høgtidsdagar.

SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Til toppen