Viktig informasjon om korona

Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg.

Skoleruta 2020/2021
Skoleruta 2020/2021
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
Januar 20 Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 2021.
Februar 15 Vinterferie veke 8: f.o.m. måndag 22. t.o.m. fredag 26. feb. 2021.
Mars 20 Påskeferie: f.o.m. måndag 29. mars t.o.m. måndag 5. april 2021.
April 19 Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april 2021.
Mai 17 Kirsti Himmelfartsdag torsdag 13. mai. Fridag for elevane: fredag 14. mai 2021. Grunnlovsdag måndag 17. mai. 2. pinsedag måndag 24. mai.
Juni 14 Siste skoledag for elevane: fredag 18. juni 2021.
Sum 190

 

Skoleruta 2021/2022
Skoleruta 2021/2022
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 7 Første skoledag: måndag 23. august
September 22
Oktober 16 Haustferie veke 41: måndag 11. – fredag 15. okt.
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: tysdag 21. desember
Januar 20 Første skoledag etter jul: tysdag 4. januar
Februar 15 Vinterferie veke 8, måndag 21. – fredag 25. feb.
Mars 23
April 15 Påskeferie: måndag 11. april – måndag 18. april. Første skoledag etter påske: tysdag 19. april
Mai 19 Grunnlovsdag tysdag 17.mai. Kristi himmelfartsdag torsdag 26.mai. Elevfri dag: fredag 27. mai
Juni 16 2.pinsedag måndag 6.juni. Siste skoledag: torsdag 23. juni
Sum 190

Det er kommunestyret som vedtar skoleruta for dei kommunale skolane, etter forslag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolane er også stengde og elevane har fri på offentlege høgtidsdagar.

SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Til toppen