Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg.

Skoleruta 2019/2020
MÅNAD SKOLEDAGAR SKOLESTART OG SKOLESLUTT, FERIAR OG FRIDAGAR
August 10 Første skoledag for elevane: måndag 19. august 2019.
September 21  
Oktober 18 Hautferie veke 41: f.o.m. måndag 7. t.o.m. fredag 11. oktober 2019.
November 21  
Desember 15 Siste skoledag for elevane før jul: fredag 20. desember 2019.
Januar 20 Første skoledag for elevane etter jul: måndag 6. januar 2020.
Februar 15 Vinterferie veke 8: f.o.m. måndag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar 2020.
Mars 22  
April 16 Påskeferie: f.o.m. måndag 6. april t.o.m. måndag 13. april 2020. Første skoledag etter påske er tirsdag 14. april 2020.
Mai 18 Fridag for elevane: fredag 22. mai 2020.
Juni 14 Siste skoledag for elevane: fredag 19. juni 2020.
 Sum 190  

 

Skoleruta 2020/2021
Skoleruta 2020/2021
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 11 Første skoledag for elevane: måndag 17. august 2020.
September 22  
Oktober 17 Haustferie veke 41: f.o.m. måndag 5. t.o.m. fredag 9. okt 2020.
November 21  
Desember 14 Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 2020.
Januar 20 Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 2021.
Februar 15 Vinterferie veke 8: f.o.m. måndag 22. t.o.m. fredag 26. feb. 2021.
Mars 20 Påskeferie: f.o.m. måndag 29. mars t.o.m. måndag 5. april 2021.
April 19 Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april 2021.
Mai 17 Fridag for elevane: fredag 14. mai 2021.
Juni 14 Siste skoledag for elevane: fredag 18. juni 2021.
Sum 190

 

Det er kommunestyret som vedtar skoleruta for dei kommunale skolane, etter forslag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolane er også stengde og elevane har fri på offentlege høgtidsdagar.

SFO har ope heile året utanom juli månad. SFO har eigne planleggingsdagar som kan vere lagt til andre datoar.

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Til toppen