Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg. All informasjon rundt klokkeslett, oppmøtestad og så vidare kjem direkte frå skolen din. 

Skoleruta 2022/2023

Skoleruta 2022/2023
Månad Skoledagar Skolestart og skoleslutt
August 8 Første skoledag: måndag 22. august
September 22
Oktober 16 Haustferie veke 41: måndag 10 - fredag 14. oktober
November 22
Desember 15 Siste skoledag før jul: onsdag 21. desember
Januar 21 Første skoledag etter jul: tysdag 3. januar
Februar 15 Vinterferie veke 8: måndag 20. - fredag 24. februar
Mars 23
April 14 Påskeferie: måndag 3. april - måndag 10. april Første skoledag etter påske: tysdag 11. april
Mai 18 Arbeidarane si dag 1. mai Grunnlovsdag onsdag 17. mai Kristi Himmelfartsdag torsdag 18. mai Elevfri dag: fredag 19. mai 2.pinsedag 29.mai
Juni 16 Siste skoledag: torsdag 22. juni
Sum 190

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023-2024
Månad Informasjon Skoledagar
August Første skoledag: måndag 21. august 9
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober 17
November   22
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 20. desember 14
Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar 16
Mars Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 1. april 16
April Påskeferie: 1. april (2. påskedag). Første skoledag etter påske: tysdag 2. april 21
Mai Fridagar: fredag 10. mai, onsdag 1.mai (arbeidarane sin dag), torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 17.mai (nasjonaldag) og måndag 20.mai (2.pinsedag) 18
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 15
SUM 190

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Ferie og fridagar i barnehagane

Vi har eiga side med informasjon om feriar og planleggingsdagar i barnehagane.

Ansvarleg for tenesta