Skoleruta

Skoleruta viser felles ferie- og fridagar for grunnskolen (barne- og ungdomsskolane). Planleggingsdagar for den enkelte skole kjem i tillegg. All informasjon rundt klokkeslett, oppmøtestad og så vidare kjem direkte frå skolen din. 

Skoleruta 2023-2024

Skoleruta 2023-2024
Månad Informasjon Skoledagar
August Første skoledag: måndag 21. august 9
September   21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober 17
November   22
Desember Siste skoledag før jul: onsdag 20. desember 14
Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar 16
Mars Påskeferie: måndag 25. mars – måndag 1. april 16
April Påskeferie: 1. april (2. påskedag). Første skoledag etter påske: tysdag 2. april 21
Mai Fridagar: fredag 10. mai, onsdag 1.mai (arbeidarane sin dag), torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 17.mai (nasjonaldag) og måndag 20.mai (2.pinsedag) 18
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 15
SUM 190

 

Skoleruta 2024-2025

Skoleruta 2024-2025
Månad Informasjon Skoledager
August Første skoledag: mandag 19.august 10
September 21
Oktober Haustferie uke 41: mandag 7. – fredag 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul: mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8, mandag 17 – fredag 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie: mandag 14. -mandag 21. april. Første skoledag etter påske: tirsdag 22. april 16
Mai Fridager: fredag 30. mai (elev fridag) , torsdag 1.mai (arbeiderene sin dag), torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag) 19
Juni Fridag 9. juni (2.pinsedag)
Siste skoledag: fredag 20. juni
SUM 190

Lover og reglar

I følge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Ferie og fridagar i barnehagane

Vi har eiga side med informasjon om feriar og planleggingsdagar i barnehagane.

Ansvarleg for tenesta