Melding om ulovleg byggetiltak

Bekymringsmeldingar rundt ulovlege byggetiltak skal sendast til avdeling for byggesak.

Før du melder inn, tilrår vi at du går gjennom sjekkpunkta under. Graden av ulovlegheit avgjer kor raskt vi kan behandle saka, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

Meld frå om ulovleg byggetiltak

Ansvarleg for tenesta