Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Melding om ulovleg byggetiltak

Melding om ulovleg byggetiltak

Bekymringsmeldingar rundt ulovlege byggetiltak skal sendast til avdeling for byggesak.

Før du melder inn, tilrår vi at du går gjennom sjekkpunkta under. Graden av ulovlegheit avgjer kor raskt vi kan behandle saka, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

Melding om ulovleg byggetiltak

Meld frå om ulovleg byggetiltak

Til toppen