Må du sende byggesøknad?

Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke sjølv eller treng ein ansvarleg søkar for byggesøknaden din, kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre og kor i Ålesund du skal gjere det.

Hugs at tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, likevel kan vere søknadspliktige dersom for eksempel området du bur i ikkje er regulert, eller det du vil bygge ligg nærare sjøen enn 100 m. Om du er i tvil om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eller ikkje, ta kontakt med ditt lokale innbyggartorg.

Du kan også finne informasjon og rettleiarar på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen