Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke sjølv eller treng ein ansvarleg søkar for byggesøknaden din, kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre og kor i Ålesund du skal gjere det.

Hugs at tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, likevel kan vere søknadspliktige dersom området du bur i ikkje er regulert, eller om det du vil bygge ligg nærare sjøen enn 100 m. Om du er i tvil om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eller ikkje, ta kontakt med ditt lokale innbyggartorg.

Du kan også finne informasjon og rettleiarar på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Ansvarleg for tenesta