Må du sende byggesøknad?

Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke sjølv eller treng ein ansvarleg søkar for din byggesøknad, kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre og kor i Ålesund du skal gjere det.

 

Husk at tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, likevel kan vere søknadspliktig dersom for eksempel området du bor i ikkje er regulert, eller det du vil bygge ligg nærare sjøen enn 100 m. Om du er i tvil om det du ønsker å bygge er søknadspliktig eller ikkje, ta kontakt med ditt lokale innbyggertorg.

Du kan også finne informasjon og rettleiarar på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Til toppen