Må du sende inn byggesøknad?

Om du skal bygge, endre eller rive eit tiltak på eigedommen din må du undersøkje om du må søke om løyve hos kommunen.

Hovudregelen er at du må ha løyve frå kommunen for å oppføre ein bygning eller gjer endringar på eit bygg.

Sjekk kva du kan gjere på din eigedom 

Før du startar må du undersøkje kva planar som gjeld for eigedomen din

Kva kan du gjere utan å søke? 

Det er mange forhold som avgjer om eit tiltak er unnateke søknadsplikt. 

Åtte steg fra idé til ferdig søknad - Direktoratet for byggkvalitet

Må du søke?

Slik søker du om byggeløyve

 

Ansvarleg for tenesta