Digitale verktøy

Skolane i Ålesund bruker ein del digitale verktøy som krev innlogging. Her finn du linkane til desse og informasjon om korleis ein loggar seg på.

Ansvarleg for tenesta