Digitale verkty

Digitale verktøy

Ålesundsskolen bruker en del digitale verktøyg som krever innlogging. Her finner du linkene til de og informasjon om hvordan logge seg på.

It’s Learning

It’s Learning er en nettbasert læringsplattform som brukes for undervisning i grunnskolen. Det er en arena for kommunikasjon og samarbeid, og et verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elever.

It’s Learning gjør det mulig å legge ut fagplaner, lekser, prøver, oppgaver osv.  It’s Learning er et sted hvor filer kan lastes opp, tanker deles og diskuteres. Lærere kan gi vurderinger via portalen og bruke den til fraværsføring m.m. Det er også en tilhørende App til It’s Learning.

Pålogging skjer her: https://faak.itslearning.com/
Lærere og elever logger seg på via Feide og Foresatte via ID-porten.

IST

Ålesundsskolen bruker IST som skoleadministrativt program for timeplanlegging, føring av fravær, karakterar, administrere ansatte og elever (klassegrupper, kontaktlærar osv).

Pålogging til IST:

Office 365 (Sharepoint)

Ålesundsskolene bruker Office365, hvor elever og lærere får tilgang på verktøy som Word, Sway, Forms, OneNote og mer.  Dette brukes til samarbeid blant lærerne og med klassen. Der kan læreren individualisere læring, samarbeide, skape interaktive leksjoner og gi elevene mulighet for kreativitet.

Office365 er en sky-basert tjeneste hvor man kan jobbe online, uavhengig av plattform. Det gir mulighet for synkronisert fillagring, ekstern deling, innholdsbehandling og gruppe- og kommunikasjonsområder.

Pålogging:

  • Adresse: esunnmore.sharepoint.com
  • Lærere logger på med og sitt vanlige passord.
  • Elever logger på med feidebruker@alesund.kommune.no

Foresattportalen

Innskriving til skole og all administrasjon av SFO-plass (søknad, endre oppholdskategori og kontaktinformasjon) gjøres i Foresattportalen.

Innlogging gjøres med ID-porten (Min ID).

Til toppen