Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Digitale verktøy

Digitale verktøy

Ålesundsskolen bruker ein del digitale verktøy som krev innlogging. Her finn du linkane til desse og informasjon om korleis ein loggar seg på.

It’s Learning

It’s Learning er ei nettbasert læringsplattform til bruk for undervisning i grunnskolen. Det er ein arena for kommunikasjon og samarbeid, og eit verktøy for administrasjon, evaluering og oppfølging av elevar.

It’s Learning gjer det mogleg å legge ut fagplanar, lekser, prøver, oppgåver osb.  It’s Learning er ein stad der filer kan lastast opp, tankar delast og diskuterast. Lærarar kan gi vurderingar via portalen og bruke den til føring av fråvær m.m. Det er også ein tilhøyrande app til It’s Learning.

Pålogging skjer her: https://faak.itslearning.com/
Lærarar og elevar logger seg på via Feide og føresette via ID-porten.

IST

Ålesundsskolen brukar IST som skoleadministrativt program for timeplanlegging, føring av fråvær, karakterar, administrere tilsette og elevar (klassegrupper, kontaktlærar osv).

Pålogging til IST:

Office 365 (Sharepoint)

Ålesundsskolane brukar Office365, der elevar og lærarar får tilgang på verktøy som Word, Sway, Forms, OneNote og mer. Dette blir brukt til samarbeid blant lærarar og med klassen. Der kan læraren individualisere læring, samarbeide, skape interaktive leksjonar og gi elevane moglegheit for kreativitet.

Office365 er ei sky-basert teneste der ein kan jobbe online, uavhengig av plattform. Det gir høve til synkronisert fillagring, ekstern deling, innhaldsbehandling og gruppe- og kommunikasjonsområde.

Pålogging:

  • Adresse: esunnmore.sharepoint.com
  • Lærarar loggar på med og sitt vanlege passord.
  • Elevar loggar på med feidebruker@gs.alesund.kommune.no

Føresettportalen

Innskriving til skole og all administrasjon av SFO-plass (søknad, endre opphaldskategori og kontaktinformasjon) skal gjerast i Føresettportalen.

Innlogging via ID-porten (Min ID).

Til toppen