Viktig informasjon om korona

Helsestasjonstenester

Endra opningstider på helsestasjonane sommaren 2021

Moa og Blindheim helsestasjon er slått saman på Moa helsestasjon i veke 29.

Ørskog helsestasjon er stengt i veke 29 og 30. Unntak er torsdagane 22.juli og 29.juli då jordmor er på helsestasjonen. Dersom du treng kontakt med helsesjukepleiar, kan du ringe til Skodje helsestasjon på tlf. 91 58 74 37

HFU Moa har stengt i veke 29 og stengt torsdagar i veke 26-32, elles er HFU Moa ope onsdagar kl.16-19. Hugs at du må bestille time på SMS eller ringe 40 82 35 17 i vekedagane. Om du ikkje får svar, tar vi kontakt så snart vi har høve.

HFU Brattvåg er ope i sommar. Hugs at du må ta kontakt på telefon (ring/sms), så avtalar vi eit tidspunkt som passar. Om du ikkje får svar, tar vi kontakt så snart vi har høve. I veke 26-29: Tlf. 47 86 53 04 / 95 09 87 48 I veke 30-32: Tlf. 90 41 59 63

Til toppen