Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Byggetilsyn

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at dei som er ansvarlege i byggeprosjekta følger byggeløyvet og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka (inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt), gjerne i samband med søknad om rammeløyve og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eige initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlegheit frå publikum.
  • Vi varslar eller avtalar i dei fleste tilfelle at vi kjem på byggetilsyn.

Tilsyn skjer med heimel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften.

Til toppen