Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Byggetilsyn

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at dei som er ansvarlege i byggeprosjekta følg byggeløyvet og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til betre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka (inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt), gjerne i samband med søknad om rammeløyve og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eige initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlegheit frå publikum.
  • Vi varslar eller avtalar i dei fleste tilfelle at vi kjem på byggetilsyn.

Tilsyn skjer med heimel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften.

Til toppen