Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Byggetilsyn

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at dei som er ansvarlege i byggeprosjekta følger byggeløyvet og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka (inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt), gjerne i samband med søknad om rammeløyve og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eige initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlegheit frå publikum.
  • Vi varslar eller avtalar i dei fleste tilfelle at vi kjem på byggetilsyn.

Tilsyn skjer med heimel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften.

Til toppen