Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Byggetilsyn

Byggetilsyn

Vi kontrollerer at dei som er ansvarlege i byggeprosjekta følger byggeløyvet og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaka (inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt), gjerne i samband med søknad om rammeløyve og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eige initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlegheit frå publikum.
  • Vi varslar eller avtalar i dei fleste tilfelle at vi kjem på byggetilsyn.

Tilsyn skjer med heimel i plan- og bygningsloven § 1-4 og kapittel 25, samt kapittel 15 i byggesaksforskriften.

Til toppen