Politikk

Høyring - forskrift og reglement for folkevalde

HØYRING: Ei forskrift og to reglement for folkevalde og folkevalde organ ligg på høyring med svarfrist 17.05.21:

Høyring - forskrift og reglement for folkevalde - Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

Til toppen