Nabovarsling

Dersom byggeprosjektet ditt krev søknad eller dispensasjon, må du sende eit nabovarsel der du fortel naboane om planane dine.

Slik går du fram 

Naboliste kan privatpersonar sjølv lage ved å logge seg inn i kommunens kartløysing. Her finn du rettleiing på korleis lage naboliste (PDF, 438 kB)

Kartløysninga til kommuna finn du her

Den kan også bestillast via Ambita, Norkart eller Proconet. Alle som står på denne lista må varslast. Står kommunen oppført på lista må dei også varslast. Dersom du skal rive noko må også alle kreditorar og andre som har pant i eigedommen varslast.   

Gå til DiBK for rettleiing og skjema for nabovarsling
 

Ansvarleg for tenesta