Innbyggartorg

Innbyggartorg er kontaktflata mellom kommunen og lokalsamfunna. Innbyggartorg skal innehalde dei kommunale sørviskontora, biblioteka og frivilligsentralane. Det skal bestå av digitale tenester og vere ein arena for møte mellom menneske.

Innbyggartorg skal tilby ein basispakke av kommunale tenester, ulike arrangement gjerne knytt til biblioteket og frivilligsentralen, aktivitetar, verkstader og møteplassar som innbyggarar, lag eller organisasjonar tek initiativ til. Dei ulike torga vil få form av særpreg, ressursar og engasjement i dei ulike lokalsamfunna.

Sentralbordet er ope kvardagar 09.00 - 14.00

Kontaktinformasjon for innbyggartorga i kommunen
Stad Telefonnummer Adresse Opningstider
Innbyggartorget i Ålesund 70 16 20 00 Keiser Wilhelmsgate 11, 6003 Ålesund man - fre: 09.00 - 15.30
Innbyggartorget på Skodje 70 24 40 00 Nihusvegen 3, 6260 Skodje man - fre: 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)
Innbyggartorget på Sjøholt 70 16 59 00 Øyravegen 11, 6240 Ørskog man - fre: 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)
Innbyggartorget på Steinshamn 70 16 57 00 Austrevegen 15, 6296 Harøy man - tors: 09.00-14.30 (stengt 11.30-12.00)

Innbyggartorga finn du på kommunehusa:

Opne kartet i nytt nettlesarvindu.

Kontakt

Hege Steinsland

Søk etter kontaktinformasjon

Meir kontaktinformasjon