Byggeprosjekt i Ålesund kommune

Illustrasjon av fasaden

Det skal byggast eit svømmeanlegg  i Brattvåg.

Ung pike i seng

Vi skal bygge eit bygg som inneheld fleire funksjonar for barn med psykisk utviklingshemming.

Fjord, bebyggelse og fjell.

Det skal byggast ny skule på Eidet, som skal huse det som no er Vatne ungdomsskule, Vatne barneskule og Tennfjord skule.

Skule. Illustrasjon.

Det skal byggast et mellombygg på to etasjar med et bruttoareal på ca. 1200 kvm, inkludert nye garderobar til gymnastikksal.

Illustrasjon av ein fasade på en skole

Hessa skole skal utvidast. Vi skal bygge ein ny skole i to trinn, og deretter rive den gamle skolen.

Skule. Illustrasjon

Den nye Emblem skule vert tatt i bruk i januar 2023

 

Illustrasjon av Osane idrettshall

Det skal byggast ein fleirbrukshall på Osane i Skarbøvika.

Tegning av brannstasjon

Ny brannstasjon på Steinshamn skal byggjast på same tomt som eksisterande brannstasjon.

Bygård sett fra lufta

Vi bygger 17 heildøgns bemanna omsorgsbustadar i Wasmuthgården.

Til toppen