Hushaldsrenovasjon

Hushaldsrenovasjon

Det er kommunen som skal sørge for innsamling av hushaldsavfall frå bustader, fritidsbustader og liknande. Denne tenesta blir utført av Ålesundregionens interkommunale miljøselskap, ÅRIM.  

Når blir avfallet mitt henta?

Sjå ÅRIM sin renovasjonskalender.

Prisar

Har du spørsmål om om renovasjon?

Spørsmål knytt til renovasjonsordning og levering av avfall skal rettast til ÅRIM.

Meir informasjon

Til toppen