Hushaldsrenovasjon

Hushaldsrenovasjon

Det er kommunen som skal sørge for innsamling av hushaldsavfall frå bustader, fritidsbustader og liknande. Denne tenesta blir utført av Ålesundregionens interkommunale miljøselskap, ÅRIM.  

Når blir avfallet mitt henta?

Sjå ÅRIM sin renovasjonskalender.

Prisar

Kommunen vedtek kvart år gebyrregulativ for innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfall og for tømming av separate avløpsanlegg. For detaljar knytt til gebyra kan du Sjå prisar for renovasjon og slam.

Har du spørsmål om om renovasjon?

Spørsmål knytt til renovasjonsordning og levering av avfall skal rettast til ÅRIM. Her finn du også renovasjonskalender, informasjon om miljøstasjonane og opningstider.

Avfallssekker

Du kan kjøpe ein ekstrasekk på Rådhuset i Ålesund sentrum eller hos ÅRIM på MOA. 

  • Pris per sekk er kr 63,- inkl. mva.

Normal opningstid hos Årim er 09.00-14.00. Når kontoret er stengt, kan du sende bestilling til post@arim.no. Sekken kan hentast på kontoret vårt.

Ålesund rådhus er open mandag - fredag fra 08.00 - 15.30

Meir informasjon

Til toppen