Hushaldsrenovasjon

Hushaldsrenovasjon

Det er kommunen som skal sørge for innsamling av hushaldsavfall frå bustader, fritidsbustader og liknande. Denne tenesta blir utført av Ålesundregionens interkommunale miljøselskap, ÅRIM.  

Når blir avfallet mitt henta?

Sjå ÅRIM sin renovasjonskalender.

Prisar

Prisar for innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfall (2021)

Prisar for innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfall (2021)
Varenummer Varenamn Pris Pris inkl. MVA
4400 Restavfall dunk 140 liter * 3 320,- 4 150,00
4401 Restavfall dunk 240 liter 5 960,- 7 450,00
4402 Restavfall dunk 360 liter 9 960,- 12 450,00
4403 Restavfall dunk 660 liter 16 600,- 20 750,00
4404 Restavfall dunk 770 liter eller større ** 26 810,- 33 512,50
4405 Restavfall sekk ** 3 320,- 4 150,00
4406 Restavfall kompost dunk 2 371,- 2 963,75
4407 Restavfall kompost sekk ** 2 371,- 2 963,75
4408 Renovasjon fellesløysning 2 508,- 3 135,00
4410 Restavfall redusert henting 140 liter 2 508,- 3 135,00
4411 Restavfall redusert henting sekk 2 508,- 3 135,00
4416 Restavfall samarbeid 2 508,- 3 135,00
4480 Henteavstand 5 - 25 meter 719,- 898,75
4481 Henteavstand 25 - 40 meter 1 027,- 1 283,75
4482 Henteavstand 40 - 60 meter 1 438,- 1 797,50
4483 Henteavstand 60 - 100 meter 2 054,- 2 567,50
4600 Hytte- og fritidsabonnement ** 1 463,- 1 828,75

Sjå betalingsregulativ for renovasjon og slam. (PDF, 315 kB)

Har du spørsmål om om renovasjon?

Spørsmål knytt til renovasjonsordning og levering av avfall skal rettast til ÅRIM.

Meir informasjon

Til toppen