Hushaldsrenovasjon

Det er Attvin som samlar inn hushaldsavfall frå bustader, fritidsbustader og liknande. 

Når kjem bossbilen?

Sjå Attvin sin hentekalender

Du kan også få hentevarsel i eigen app på mobilen

Har du spørsmål om renovasjon?

Spørsmål knytt til renovasjonsordning og henting av avfall skal rettast til Attvin.

Du finn også:

  • sorteringsguide
  • informasjon om miljøstasjonskort/digitalt miljøstasjonskort
  • opningstider for miljøstasjonane i Ålesund kommune

Avfallssekker

Du kan kjøpe ein ekstrasekk på Innbyggartorga i kommunen eller hos Attvin på MOA. 

  • Pris per sekk er kr 62,50,- inkl. mva.

Normal opningstid hos Attvin er 09.00-14.00. Når kontoret er stengt, kan du sende bestilling til post@arim.no. Sekken kan hentast på kontoret vårt.

Opningstid Innbyggartorga

Prisar?

Kommunen vedtek kvart år gebyrregulativ for innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfall og for tømming av separate avløpsanlegg. For detaljar knytt til gebyra kan du sjå prisar for renovasjon og slam.

Meir informasjon