Hushaldsrenovasjon

Hushaldsrenovasjon

Det er kommunen som skal sørge for innsamling av hushaldsavfall frå bustadar, fritidsbustadar og liknande. Denne tenesta blir utført av Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap, ÅRIM.  

Når blir avfallet mitt henta?

Sjå ÅRIM sin renovasjonskalender.

Prisar

 

Har du spørsmål om om renovasjon?

Spørsmål knytt til renovasjonsordning og levering av avfall skal rettast til ÅRIM.

Meir informasjon

Linkar:

Forurensningsloven, kap. 5

Avfallsforskriften  

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ålesund kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Haram kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ørskog kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Skodje kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy kommune
 

Linkar:

Forskrift om hushaldsavfall og slam, Ålesund kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam, Haram kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam, Ørskog kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam, Skodje kommune

Forskrift om hushaldsavfall og slam, Sandøy kommune

Til toppen