Brisingstubben – barne- og avlastningsbolig

Vi skal bygge eit bygg som inneheld fleire funksjonar for barn med psykisk utviklingshemming.

To personer foran stort bygg. Grøntareal i området rundt. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde av det planlagt bygget

Kva bygger vi? 

  • Prosjekt tittel: Brisingstubben – barne- og avlastningsbolig 
  • Byggested: Brisingstubben, Flisnes 
  • Bruttoareal: 1886 m2 
  • Planlagt oppstart: 2022 
  • Kostnadsramme: 159MNOK (NOK 2022) 
  • Entrepriseform: Totalentreprise, pris og designkonkurranse 

Det skal innehalde 4 bustader der barn skal bu permanent, 12 rom fordelte på 4 einingar for barn som treng avlastning nokre dagar i veka eller helgar, ei akuttleilegheit og ein aktivitetsbase der barn kan vera ettermiddagar saman med tilsette. 

Følg bygginga, sjå webkamera 

Bygget skal stå ferdig våren 2024. 

Kven er ansvarleg? 

  • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Kristin Nonsvik  

  • Entreprenør: Consto Midt-Norge AS 

  • Arkitekt: Streken 

Framdriftsplan

August 2022

Oppstart på byggeplass

Mars 2023

Tett bygg, innvendige arbeider

Desember 2023

Innregulering og testing av tekniske anlegg

April 2024

Innflytting