Brisingstubben – barne- og avlastningsbolig

Brisingstubben – barne- og avlastningsbolig

Vi skal bygge eit bygg som inneheld fleire funksjonar for barn med psykisk utviklingshemming.

Kva bygger vi? 

 • Prosjekt tittel: Brisingstubben – barne- og avlastningsbolig 
 • Byggested: Brisingstubben, Flisnes 
 • Bruttoareal: ca 2000 m2 
 • Planlagt oppstart: 2022 
 • Kostnadsramme: 85 MNOK (NOK 2021) 
 • Entrepriseform: Totalentreprise 

Vi skal bygge eit bygg som inneheld fleire funksjonar for barn med psykisk utviklingshemming.

Det skal innehalde 4 bustader der barn skal bu permanent, 12 rom fordelte på 4 einingar for barn som treng avlastning nokre dagar i veka eller helgar, ei akuttleilegheit og ein aktivitetsbase der barn kan vera på ettermiddagar saman med tilsette.

Bygget skal stå ferdig 2023/2024.

Framdriftsplan

 • Planlagt oppstart på byggeplass: første halvdel 2022 
 • Planlagt ferdigstillelse: 2023/2024 

Kven er ansvarleg? 

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Kristin Nonsvik 
 • Entreprenør: Totalentreprenør er ikkje valgt per januar 2022.
 • Arkitekt: Ikkje valgt/avklart 

Dokument 

Til toppen