Steinshamn brannstasjon

Steinshamn brannstasjon

Ny brannstasjon på Steinshamn skal byggjast på same tomt som eksisterande brannstasjon.

Tegning av brannstasjon - Klikk for stort bileteSkisse av den nye Steinshamn brannstasjon.

 

 

Kva bygger vi? 

 • Prosjekt-tittel: Steinshamn brannstasjon 
 • Byggestad: Steinshamn/Harøya 
 • Bruttoareal: Ca. 500 m2 BTA
 • Planlagt oppstart: November 2022
 • Kostnadsramme: 27 0020 000 (NOK 2022) 
 • Entrepriseform: Totalentreprise 

Ny brannstasjon på Steinshamn skal byggast på same tomt som eksisterande brannstasjon.

Bygget skal i hovudsak innehalde vognhall for fem køyretøy, personalareal og støtteareal med mellom anna treningsrom og debriefing/møterom.   

Når prosjektet vere ferdig?

 • Planlagt oppstart på byggeplass: November 2022
 • Planlagt ferdig: Sommaren 2023 

Framdriftsplan

Når entreprenøren er kontrahert, vert det sett opp ein grov framdriftsplan som viser hovudaktivitetane for prosjektet på byggeplassen. Nesten alle prosjekt har særpreg med prosjektspesifikke aktivitetar og desse vert vist i framdriftsplanen.

Eksempel på framdriftsplan:

 • November 22 - januar 23: Grunnarbeid
 • Desember 22 - februar 23: Råbygg
 • Februar 23 - mai 23: Tett bygg, innvendig arbeid
 • Mai 23 - juni 23: Innregulering og testing av teknisk anlegg
 • Sommar 23: Innflytting. 

Kven er ansvarleg? 

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Jonas Berger 
 • Prosjektleiing: Advansia AS ved Rolf Gunnar Moen
 • Entreprenør: Emineo Bustad AS, totalentreprenør.
 • Arkitekt: Norconsult var engasjert som arkitekt i skisse- og forprosjektet.  
Skisse av den nye brannstasjonen på STteinshamn - Klikk for stort bilete
Til toppen