Wasmuthgården

Vi bygger 17 heildøgns bemanna omsorgsbustadar i Wasmuthgården.

Wasmuthgården Sør-fasade

Kva bygger vi?

Vi bygger 17 heildøgns bemanna omsorgsbustadar.

 • Prosjekt tittel: Wasmuthgården 
 • Byggested: Øvre Strandgate 12
 • Bruttoareal: Ca. 1900 BRA
 • Planlagt oppstart: Januar 2023
 • Kostnadsramme: 89 MNOK 2022
 •  Entrepriseform: Generalentreprise

Wasmuthgården skal rehabiliterast til omsorgsbustadar med heildøgns bemanning, tal leilegheiter skal aukast frå dagens 16 til 17, og det skal etablerast eit dagaktivitetssenter for bebuarane og besøkande til bygget. Det skal etablerast to mindre tilbygg dette er ny heis- og trappesjakt.

Bygården er opprinnelig i fra 1936 og har siden blitt rehabilitert utvendig og innvendig i 1992.

Når skal prosjektet være ferdig?

 • Planlagt oppstart på byggeplass: Januar 2023
 • Planlagt ferdigstillelse: Første halvdel 2024 

Kven er ansvarleg?

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Øystein Eltvik
 • Byggeledelse: XPRO AS 
 • Generalentreprenør: HENT AS 
 • Arkitekt: Slyngstad Aamlid