Hessa skole

Hessa skole skal utvidast. Vi skal bygge ein ny skole i to trinn, og deretter rive den gamle skolen.

Kva bygger vi?

 • Prosjekt tittel: Hessa barneskole 
 • Byggested: Hessa 
 • Bruttoareal: Ca.  BTS 6 500 m2 
 • Planlagt oppstart: Forprosjekt ferdig. Oppstart byggeplass vår/sommar 2023.
 • Kostnadsramme: 339 900 000,-
 • Entrepriseform: Totalentreprise med samhandling.

Hessa skole vil bli en ny 3-parallell barneskole (årstrinn 1-7) med inntil 24 elever pr. klasse. Skolen blir dimensjonert for 504 elever og ca. 60 ansatte. Det skal også tilretteleggje for SFO-areal.

Ny skole skal etablerast på tomteareal vest for eksisterande skole. Eksisterande skole skal rivast etter ferdigstilling. 

Sjå rammeprogram for Hessa skole. (PDF, 8 MB)

Når skal prosjektet være ferdig?

 • Planlagt oppstart på byggeplass: Vår/sommer 2023 
 • Planlagt ferdigstilling:  Forventet ferdigstilt vår/sommer 2025. Etter ferdigstilling av ny skole vil eksisterende skole rives for så å etablere nytt uteområde. Dette arbeidet forventes avsluttast vår/sommer 2026. 

Framdriftsplan

 • Planlagt oppstart på byggeplass: Vår/sommar 2023
 • Forventet ferdigstilling ny skule (byggetrinn 1): Vår/sommar 2025
 • Forventet ferdigstilling av uteområde: Haust 2025: Etter ferdigstilling av ny skole vil eksisterende skole rives for så å etablere nytt uteområde. 

April – juni 2023

Samhandling byggherre/entreprenør

Juni 2023

Oppstart detaljprosjektering 

September 2023 – mars 2025

Byggeperiode 

Mars 2025

Overtagelse byggetrinn 1 og prøvedrift 

Juni 2025

Oppstart byggetrinn 2 (rive og utomhus) 

Høsten 2025

Overtagelse byggetrinn 2

Kven er ansvarleg?

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Jonas Berger
 • Prosjektleiing: XPRO v/Vidar Hofseth
 • Entreprenør: Consto
 • Arkitekt: On arkitekter & ingeniører