Osane idrettshall

Osane idrettshall

Det skal byggast ein fleirbrukshall på Osane i Skarbøvika.

Kva bygger vi?

 • Prosjekt tittel: Osane idrettshall
 • Byggested: Osane, Skarbøvik
 • Bruttoareal: 7600m2
 • Planlagt oppstart: Sommar 2023
 • Kostnadsramme: 165,5 (NOK 2022)
 • Entrepriseform: Totalentreprise

Idrettshallen i Osane blir eit sentralt anlegg for kommunedel del Hessa, Aspøy og sentrum.  Nedslagsfeltet til anlegget vil betjene ca. 10 000 innbyggarar.

Hallen skal tilretteleggast for:

 • Idrettshall med aktivitetsflate 25 x 45 meter, fri takhøgde 9 meter.
 • Bogeskyttarhall med skyteavstand minimum 18 meter, takhøgde minimum 4 meter.
 • Turnhall, med aktivitetsflate 25*45 meter, fri takhøgde 9 meter
 • Utandørs nærmiljøanlegg som erstatningsareal jf. rekkefølgjeavgjerdene i reguleringsplanen.
 • Bordtennis, lagerkapasitet på 15-20m2 til 10-20 bordtennisbord.
 • Badminton, spesielt tilpassa lysforhold, kontrastfarger vegger, tilpassa ventilasjon og nedstøpte golvfeste for nettstolpar. 
 • Basket med nedsenkbare korger fra tak til mach, samt korger til trening.

Når skal prosjektet vera ferdig

 • Planlagt oppstart på byggeplass: oppstart sommer 2023
 • Planlagt ferdigstillelse: høst 2024 

Kven er ansvarleg?

 • Prosjektansvarleg hos ÅKE: Ronny Gårdsvoll
 • Prosjektledelse: XPRO as, Øystein Molnes
 • Entreprenør: avklares januar-februar 2023
 • Arkitekt: ART as i skissefase 

Fremdriftsplan

Når entreprenør er kontrahert blir sett opp ein grov fremdriftsplan som viser hovudaktivitetane for prosjektet på byggeplass. Nesten alle prosjekt har særpreget deira med prosjektspesifikke aktivitetar.

Meir informasjon

Detaljreguleringsplan for Osane idrettshall.

Til toppen