Hjelpetenester for barn og ungdom

Det skal vere trygt og godt å vekse opp i Ålesund. Mange barn, unge og familiar møter likevel på utfordringar, og kan ha behov for støtte. Det er heilt normalt. Her finn du ei oversikt over tenester som kan hjelpe.

Kort fortalt

  • Har du som ungdom behov for nokon å snakke med?
  • Har du som føresett behov for å drøfte bekymringar for barnet eller ungdommen din?
  • Har du som lærar eller andre som arbeider med ungdom behov for å drøfte ei bekymring?

Dei kommunale tenestene er gratis (hos fastlegen er det ein eigenandel for dei over 16 år). Alle som arbeider hos oss har teieplikt.

Er det noko du savnar? 

Sentralbordet/innbyggartorga (tlf. 70 16 20 00) kan også hjelpe deg med å finne rette teneste.