Fastlege

Fastlegeordninga er ein del av kommunehelsetenesta, og tilbyr allmennlegetenester til befolkninga. Alle som ønskjer det, skal få ein fastlege. Dei fleste som er busett i Noreg har krav på fastlege.

Du kan sjølv velje kva lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje fastlege i den kommuna du ønskjer. Ofte er det ein fordel å velje fastlege i den kommuna du bur.

For meir informasjon og byte av fastlege sjå helsenorge.no.
Ved å logga deg inn på www.helsenorge.no kan du og få oversikt over reseptane dine og utleveringar på desse, tre år tilbake i tid.

Legekontor i Ålesund kommune  som er med i fastlegeordninga

Blindheim legesenter – privat praksis
Skarpetegvegen 4, 6012 Ålesund
Tlf: 70 15 24 40

Borgund legekontor AS – privat praksis
Borgundvegen 390, 6015 Ålesund
Tlf: 70 15 52 88

Daaeskogen legesenter
Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 16 41 50

Jomarka legesenter DA – privat praksis
Blindheimshaugen 9, 6012 Ålesund
Tlf: 71 40 28 28

Kipervika legesenter AS – privat praksis
Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Tlf: 70 10 46 50

Kremmergaarden legesenter
Notenesgata 6, 6002 Ålesund
Tlf: 70 16 48 00

Medicalis AS – privat praksis
Røysegata 10, 6003 Ålesund
Tlf:  70 10 00 22
www.medicalis.no

Moa legesenter
Moa Helsehus, 6018 Ålesund
Tlf:  70 17 20 40

Sandøy legekontor
Austrevegen 15, 6296 Harøy
Tlf: 70 16 57 70

Skodje helsesenter
Rådhuset, 6260 Skodje
Tlf: 70 24 40 60

Vika legesenter AS – privat praksis
Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 17 45 60

Ørskog legekontor
Sjøholtvegen 86, 6240 ØRSKOG
Tlf: 70 16 59 80
Sjekk vår Facebook side her

Ålesund  legesenter AS – privat praksis
Korsegata 8, 6002 Ålesund
Tlf: 70 12 10 72

Ansvarleg for tenesta