Fastlegeordninga

Fastlegeordninga er ein del av kommunehelsetenesta, og tilbyr allmennlegetenester til befolkninga. Alle som ønskjer det, skal få ein fastlege. Dei fleste som er busett i Noreg har krav på fastlege.

Du kan sjølv velje kva lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje fastlege i den kommuna du ønskjer. Ofte er det ein fordel å velje fastlege i den kommuna du bur.

For meir informasjon og byte av fastlege sjå helsenorge.no.
Ved å logga deg inn på www.helsenorge.no kan du og få oversikt over reseptane dine og utleveringar på desse, tre år tilbake i tid.

Legekontor i Ålesund kommune  som er med i fastlegeordninga

Opne kartet i nytt nettvindauge.

 

Blindheim legesenter – privat praksis

Skarpetegvegen 4, 6012 Ålesund
Tlf: 70 15 24 40

Borgund legekontor AS – privat praksis

Borgundvegen 390, 6015 Ålesund
Tlf: 70 15 52 88

Brattvåg legekontor

Strandgata 40, 6270 Brattvåg
Tlf: 46 80 78 30

Daaeskogen legesenter

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 16 41 50

Haramsøy legekontor

6290 Haramsøy
Tlf: 481 00 190
Fjørtoft legekontor (kvar tysdag)
Kjerstad legekontor (kvar torsdag)

Jomarka legesenter DA – privat praksis

Blindheimshaugen 9, 6012 Ålesund
Tlf: 71 40 28 28

Kipervika legesenter AS – privat praksis

Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Tlf: 70 10 46 50

Kremmergaarden legesenter

Notenesgata 6, 6002 Ålesund
Tlf: 70 16 48 00

Medicalis AS – privat praksis

Røysegata 10, 6003 Ålesund
Tlf:  70 10 00 22
www.medicalis.no

Moa legesenter AS – privat praksis

Moa Helsehus, 6018 Ålesund
Tlf:  70 17 20 40

Sandøy legekontor

Austrevegen 15, 6296 Harøy
Tlf: 70 16 57 70

Skodje helsesenter

Rådhuset, 6260 Skodje
Tlf: 70 24 40 60

Vatne legekontor

Trolldalssletta 2, 6264 Tennfjord
Tlf: 909 91 205

Vika legesenter AS – privat praksis

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 17 45 60

Ørskog legekontor

Sjøholtvegen 86, 6240 ØRSKOG
Tlf: 70 16 59 80
Sjekk vår Facebook side her

Ålesund  legesenter AS – privat praksis

Korsegata 8, 6002 Ålesund
Tlf: 70 12 10 72

 

Ansvarleg for tenesta

 

Legetenester og akutt helseberedskap