Her finn du kvalitetssikra informasjon om fleire aktuelle tema

Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Nyttige nettsider HFU
Navn Utgivar Om tilbodet
Ung.no Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på, innan ei lang rekke tema.
Kors på halsen Røde Kors Samtaletilbod for alle opp til 18 år. Du kan ringe, sende e-post eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
Mental Helse Mental Helse Telefon- og netteneste for alle som treng nokon å snakke eller skrive med.
Her får du hjelp Helsenorge.no Oversikt over hjelpetelefonar og tenester for barn og unge som treng hjelp
Sjølvhjelp: ungdom/vaksne 16-30 år Sjølvhjelp Noreg Informasjon om sjølvhjelp dersom du slit med tankar og kjensler
Barneombodet Barneombodet Barneombodet er barn og unge sin talsperson. Her finn du svar omkring dine rettigheiter, og kan stille spørsmål.
Skadefri.no Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Et tillegg til akuttberedskapen for barn og unge. Er du utsett for vald i heimen, overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelege situasjonar kan du kontakte alarmtelefonen.
Søvn Ung.no Ung.no sine sider om søvn og søvnproblem
Kostverktøyet St. Olavs Hospital Vegvisar til eit riktig samansett kosthald
Nokmr.no Nok. Møre og Romsdal Nok.-senteret er eit tverrfagleg, gratis hjelpetilbod til alle personar som har vore utsette for seksuelle overgrep og pårørande deira.
Nullmobbing.no Utdanningsdirektoratet Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter.
Bruk hue Bruk Hue Om nettmobbing og nettvett
Skadefri.no Senter for idrettsskadeforskning Om førebygging og behandling av ulike idrettsskadar.
Idrettens Helsesenter Idrettens Helsesenter Råd og hjelp frå spesialistar på idrettsmedisin.
smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal Eit fylkesdekkande lågterskeltilbod for ungdom og vaksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deira pårørande og hjelpeapparat. Desentralisert tilbod i Ørsta.
Vald og overgrep Helsenorge.no Om vald og overgrep, og kvar du kan få hjelp.
Sliter du med kviser? Helsenorge.no Om behandling av akne (kviser).
Prevensjon Sex og samfunn Informasjon om dei ulike formane for prevensjon.
Kjønnssjukdommar Helsenorge.no Informasjon om ulike kjønnsjukdommar og korleis ein kan teste seg.
Seksuelt overførbare infeksjonar Sex og samfunn Informasjon om kjønnssjukdommar og andre seksuelt overførbare sjukdommar.
Seksuelle utfordringar Sex og samfunn Om dei mest vanlege seksuelle problema, og kva du kan gjere for å få det betre.
Gravid og usikker? Amathea Amathea hjelper deg å finne svar ved utryggleik rundt graviditet. Uansett om eit svangerskap er planlagt eller ikkje, kan det dukke opp spørsmål og tvil. Da er det godt å snakke med nokon som lyttar til deg, og som kan bidra med rettleiing i dine eigne val.
Abort Sex og samfunn Informasjon om abort
Skeiv ungdom Skeiv Ungdom Ein ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfald og mot diskriminering
Trygg nettbruk Politiet Politiet sine råd omkring trygg nettbruk
Slettmeg.no NorSIS Gratis råd– og rettleiingsteneste for deg som kjenner deg krenka på nett
Smart-appen RVTS Øst Gode råd og øvingar for å roe ned, sove betre, handtere irritabilitet, stoppe negativ tenking og meistre andre livsutfordringar.
Livet & sånn Ålesund kommune Opplæringsmateriale om psykisk helse
Du bestemmer Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet Om personvern og nettvett