Her finn du kvalitetssikra informasjon om fleire aktuelle tema

Det er mykje du kan lure på, og mange leitar etter svar og informasjon på internett.

  • Vi rår deg til å vere selektiv med tanke på kva slags informasjon du vel å legge vekt på. Ikkje all tilgjengeleg informasjon er god eller riktig. Bruk gjerne helsesjukepleiar til å kvalitetssikre det du har lese eller høyrt.
  • Vi anbefalar https://helsenorge.no og www.ung.no

Det finst mykje god informasjon på nettsider og i brosjyrar. Vi har samla dei vi tenkjar er viktig for deg på éin stad. Du finn dei sortert under ulike tema:

Digitale kurs for foreldre

Barn som pårørande

Foreldrekvardag

Fråvær

Fysisk aktivitet

Førebygging av ulykker og førstehjelp

Gravid

Helse

Kost

Parforhold

Prevensjon

Psykisk helse

Reiser

Rettar

Rusmiddel  

Samlivsbrot

Samspel

Seksuell helse og seksualitet

Skjermbruk

Sol, solarium og helserisiko

Søvn

Tannhelse

Ung

Vaksinasjon

Vald og overgrep