Kriminalitetsførebygging

Ålesund kommune samarbeider med politi, andre offentlege etatar, næringslivet og frivillige organisasjonar for å førebyggekriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Rettleiar ved bekymring for radikalisering og utvikling av valdeleg ekstremisme (PDF, 2 MB).

Kva kan du gjere?

Treng du hjelp, eller lurer du på om andre treng hjelp? Er du bekymra for eit ungdomsmiljø eller ser du behov for tettare samarbeid mellom fleire instansar som kan hjelpa sårbare barn, ungdom, familiar eller miljø?

Sjå oversikt over hjelpetenester for barn og unge.

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direkte kontakt med politi eller barnevern

Kontakt

Minda Myklebust er SLT-koordinator i Ålesund kommune.