Prosjekt innan vatn og avløp

Kvasneset

Ålesund og Sula kommune samarbeider om nytt felles reinseanlegg for avløpsvatn med overføringsleidningar.  

Foto av jente med lue som drikker fra et glass vann

For å vere sikre på at vi kan gi reint vatn til 50.000 innbyggarar, må vi ha nytt vassbehandlingsanlegg.

Sel

Prosjekt for opprydding av alvorleg forureining i Aspevågen i Borgundfjorden.

Til toppen