Prosjekt innan vatn og avløp

Kvasneset

Ålesund og Sula kommune samarbeider om å utgreie nytt felles renseanlegg for avløpsvatn. Fleirtalet i kommunestyret i Ålesund sa 24. juni ja til å gå vidare med planane om eit stort felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset. Dermed er både Sula og Ålesund med vidare. 

Foto av jente med lue som drikker fra et glass vann

For å sikre vassforsyninga i kommunen, skal vi starte reguleringsarbeid og prosjektering av eit nytt vassbehandlingsanlegg.

Sel

Prosjekt for opprydding av alvorleg forureining i Aspevågen i Borgundfjorden.

Til toppen