BLÅ fjordar med Kongshaugen reinseanlegg

Ålesund og Sula kommune samarbeider om nytt felles reinseanlegg for avløpsvatn med overføringsleidningar.  

Natur med hus - Klikk for stort bilete

 

Felles reinseanlegg i Veibustfjellet, administrasjonsbygg på Kongshaugstranda og overføringsleidningar har samlenamnet "BLÅ - fjordar for framtida" 

Prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida» skal gi Sula og Ålesund:

  • reinare fjordsystem
  • regional utvikling gjennom lovleg system for avløpsvatn
  • berekraftig løysing for framtida.

I 2021 sa politikarane i Ålesund og Sula ja til forprosjekt og vidare samarbeid om detaljprosjekteringa. Våren 2023 vart reguleringsplanen vedteken. 

Hausten 2023 blir kontraktane lyst ut og byggestart var planlagt i januar 2024.  Etter fleire møte med naboar er det klart at det ikkje blir inngått frivilleg avtale om avståing av grunn til anlegget. Det gir forseinkingar, men detaljprosjekteringa held fram som før og prosess med ekspropriasjon er sett i gang. 

Les meir om prosjektet på nettsida til «BLÅ – fjordar for framtida»