Koordinering og tildeling

Koordinering og tildeling handterer søknader om helsetenester.

Hos oss jobbar blant andre koordinatorar, som i samarbeid med tenestene skal sikre at brukarar får samsvarte og koordinerte tenester.

Fagområder

Tilsette

Konstituert verksemdsleiar: Torill Aarskog Skorpen

Søk etter kontaktinformasjon