Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Plan- og styringssystemet

Det kommunale plan- og styringssystemet

Gode plan- og styringsprosessar er ein føresetnad for at kommunen kan utøve rolla si som tenesteytar, samfunnsutviklar og som forvaltar av demokratiske prosessar på ein god måte. Gjennom plan- og styringssystemet skal politikarane kunne ta ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren ta ansvar for å sette i verk og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

Plan og styringssystemet

 1. Planstrategi
  Utfordringsbildet: Kva er utfordringane.
 2. Kommuneplanen – samfunnsdelen
  Mål: Korleis vil vi ha det?
 3. Hovudstrategiar og delstrategiar
  Strategiar: Korleis kjem vi dit?
 4. Kommunenplanen sin handlingdel
  Kva skal dei kommunale verksemdene gjere i kommande år?
 5. Årsrapport
  Kva vart resultatet?

Her finner du mer informasjon om de ulike planane:

Til toppen