Plan- og styringssystemet

Det kommunale plan- og styringssystemet

Gode plan- og styringsprosessar er ein føresetnad for at kommunen kan utøve rolla si som tenesteytar, samfunnsutviklar og som forvaltar av demokratiske prosessar på ein god måte. Gjennom plan- og styringssystemet skal politikarane kunne ta ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren ta ansvar for å sette i verk og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

  Klikk for stort bilete 

Her finner du mer informasjon om de ulike planane:

Til toppen