Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Plan- og styringssystemet

Det kommunale plan- og styringssystemet

Gode plan- og styringsprosessar er ein føresetnad for at kommunen kan utøve rolla si som tenesteytar, samfunnsutviklar og som forvaltar av demokratiske prosessar på ein god måte. Gjennom plan- og styringssystemet skal politikarane kunne ta ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren ta ansvar for å sette i verk og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

Plan og styringssystemet

 1. Planstrategi
  Utfordringsbildet: Kva er utfordringane.
 2. Kommuneplanen – samfunnsdelen
  Mål: Korleis vil vi ha det?
 3. Hovudstrategiar og delstrategiar
  Strategiar: Korleis kjem vi dit?
 4. Kommunenplanen sin handlingdel
  Kva skal dei kommunale verksemdene gjere i kommande år?
 5. Årsrapport
  Kva vart resultatet?

Her finner du mer informasjon om de ulike planane:

Til toppen