Eldre planar og strategiar

Helse og omsorg
Tittel Publisert Type
Rehabiliteringsplan_for_Ålesund_kommune__-_vedtatt_av_bystyret_03.03.2016-kortversjon

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rehabiliteringsplan_for_Ålesund_kommune__-_vedtatt_av_bystyret_03.03.2016-kortversjon.pdf
Levedyktige_omsorgstjenester_2018-2025._Vedtatt_av_Bystyret_22.03.2018

Omsorgsplanen "Levedyktige omsorgstjenester 2018-2025" ble vedtatt av bystyret i gamle Ålesund kommune 22.03.2018.

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Levedyktige_omsorgstjenester_2018-2025._Vedtatt_av_Bystyret_22.03.2018.pdf
Rehabiliteringsplan_for_Ålesund_kommune__-_vedtatt_av_bystyret_03.03.2016

Planen, som syner strategiar for sikre at innbyggarane sitt behov for re-/habilitering, blei vedtatt av bystyret i gamle Ålesund kommune 3. mars 2016.

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rehabiliteringsplan_for_Ålesund_kommune__-_vedtatt_av_bystyret_03.03.2016.pdf
Ny_pasientflyt_i_Ålesund_kommune_2018

Rapport som beskriv prosedyrer for koordinerte tenester og tverrfagleg samhandling.

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ny_pasientflyt_i_Ålesund_kommune_2018.pdf
PårørendePlanPDF

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PårørendePlanPDF.pdf
Legeplan 2021-2025. Vedtatt av kommunestyret

30.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Legeplan 2021-2025. Vedtatt av kommunestyret.pdf

 

Innkjøp
Tittel Publisert Type
Vedtatt Innkjøpsstrategi 2020 - 2024, med Oslomodellen

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt Innkjøpsstrategi 2020 - 2024, med Oslomodellen.pdf

 

Kommunikasjon
Tittel Publisert Type
Språkbruksplan - vedtatt k.styret 03.12.20

Språkbruksplan for Ålesund - endeleg versjon 03.12.20

24.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Språkbruksplan_vedtatt_03.12.2020_ny_endeleg.pdf

 

Samfunn
Tittel Publisert Type
Studentmelding 2019

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Studentmelding_2019_21.03.19.pdf
Revidert Tiltaksplan Renere Fjord Ålesund - 01.11

Revidert Tiltaksplan Renere Fjord Ålesund

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M-rap-007-1350046044-RevidertTiltaksplanRenereFjordÅlesund-01-11-2022_rev00-med-vedlegg (2).pdf
Datarapport fra grunnundersøkelse 29.04

Datarapport fra grunnundersøkelse

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G-rap-001 Renere fjord Ålesund havn (1).pdf
M-rap-006-1350046044-Tiltaksplan-Sjø-Gassverkstomta-Ålesund-1-11-22-REV001 (1)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M-rap-006-1350046044-Tiltaksplan-Sjø-Gassverkstomta-Ålesund-1-11-22-REV001 (1).pdf
M-rap-008-1350046044-Tiltaksplan-Gassverktomta-forurenset-grunn_rev001-31.10.2022 (1)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned M-rap-008-1350046044-Tiltaksplan-Gassverktomta-forurenset-grunn_rev001-31.10.2022 (1).pdf

 

Vatn og avløp
Tittel Publisert Type
Nytt vannbehandlingsanlegg_Kommunedelsutvalg 14.04.2021

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nytt vannbehandlingsanlegg_Kommunedelsutvalg 14.04.2021.pdf

 

Forvaltningsplanar for statleg sikra friluftsområde
Tittel Publisert Type
Forvaltningsplan_Aksla_2013_-_2018

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan_Aksla_2013_-_2018.pdf
Forvaltningsplan_Borgundgavlen_2013_2018

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan_Borgundgavlen_2013_2018.pdf
Forvaltningsplan_Bogneset-_Furmyr_2013-2018

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan_Bogneset-_Furmyr_2013-2018.pdf
Forvaltningsplan_Hatlaåsen-Lerstadvatnet_2013-2018

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan_Hatlaåsen-Lerstadvatnet_2013-2018.pdf
Forvaltningsplan_Tueneset_-_Stavneset_2013-2018

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan_Tueneset_-_Stavneset_2013-2018.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Larsgårdområde 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Larsgårdområde 2019 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Emblemsanden 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Emblemsanden 2019 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Skråvika 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Skråvika 2019 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Slinningen - Parrvika 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Slinningen - Parrvika 2019 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Spjelkavikelva 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Spjelkavikelva 2020 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Stafsethneset 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Stafsethneset 2020 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Svinøya 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Svinøya 2019 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Vegsundvågen 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Vegsundvågen 2020 - 2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Hundsvær-Tyskholmen 2019 - 2023

Forvaltningsplan friluftsområde Hundsvær-Tyskholmen 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Hundsvær-Tyskholmen 2019-2023.pdf
Forvaltningsplan friluftsområde Vikholmen 2019 - 2023

09.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forvaltningsplan Vikholmen 2019-2023.pdf