Årsmeldingar

Årsmeldinga viser kva som er levert på dei ulike tenesteområda forrige år.

Årsmelding 2021

Årsrekneskap og årsmelding 2021 for Ålesund kommune

Årsmelding 2020

Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Ålesund kommune

Årsmelding 2019

Årsmeldinga inneheld informasjon om årsrekneskapen og kommunen si drift i året som gjekk. Årsmeldinga blir vedtatt av kommunestyret, normalt i siste møte før sommaren.

For 2019 blei det utarbeida årsmelding for dei fem gamle kommunane. Årsmeldinane blei behandla av Ålesund kommunestyre 27.08.2020