Skriv til oss

Skriv til oss

Send oss e-post, brev eller ta ein nettprat med oss i sosiale medium. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om kommunen sine tenester, ta kontakt med Innbyggartorga.

E-post

Postmottak er offisiell kanal for dokument, brev og e-post: postmottak@alesund.kommune.no

E-post adressene til tilsette i Ålesund kommune er som regel: namn.mellomnamn.etternamn@alesund.kommune.no
Norske bokstavar skrivast i prinsippet slik: æ = e, ø = o og å = a. Her finn du e-postadresser til tilsette (begrensa versjon, forbetring kjem)

Om e-post til kommunen.

Gi oss innspel

Gi oss innspel gjennom innbyggarinitiativet. 

Sosiale medium

Svarer på spørsmål om tenestene til kommunen eller på den offisielle Facebooksida til kommunen.. Opningstida er kl. 09.00 - 14.00.

Sjå kor du treff Ålesund kommune i sosiale medium

Brev

Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund

Motta brev frå kommunen i din digitale postkasse.

Fakturaadresse

Her finn du informasjon om korleis du skal sende faktura til Ålesund kommune og korleis faktura blir sendt ifrå kommunen til innbyggjarane. 

 
Til toppen