Skriv til oss

Send oss e-post, brev eller ta ein nettprat med oss i sosiale medium.  

Opplysningar som det er teieplikt for skal ikkje sendast på e-post eller nemnast i sosiale media. 

Send sikker digital post til oss

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei skal haldast unnateke frå offentleg innsyn. Det er den raskaste og tryggaste måten å sende dokument til oss på. 

Å sende dokument via e-post kan vere usikkert, i tillegg kan dei bli stoppa i spamfilteret hos e-postleverandøren din. Ved å bruke eDialog kjem dokumenta dine raskt fram til oss på ein enkelt og trygg måte.

Når du trykker på lenka kjem du over i Fiks SvarUt frå KS. Du loggar deg på med elektronisk ID, og følgjer retningslinjene. 

Send sikker digital post til Ålesund kommune 

E-post

Postmottak er offisiell kanal for dokument, brev og e-post: postmottak@alesund.kommune.no

E-post adressene til tilsette i Ålesund kommune er som regel: namn.mellomnamn.etternamn@alesund.kommune.no
Norske bokstavar skrivast i prinsippet slik: æ = e, ø = o og å = a. Her finn du e-postadresser til tilsette (begrensa versjon, forbetring kjem)

Om e-post til kommunen.

Brev

Postadressa vår er: 

Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund

Motta brev frå kommunen i din digitale postkasse.

Gi oss innspel

Gi oss innspel gjennom innbyggarinitiativet.

Gi oss innspill på sakar som er til offentleg høyring.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kommunen sine tenester? Då kan du:

Sjå kor du treff Ålesund kommune i sosiale medium

Fakturaadresse

Her finn du informasjon om korleis du skal sende faktura til Ålesund kommune og korleis faktura blir sendt ifrå kommunen til innbyggjarane.