Ålesund kommune i sosiale medium

Ålesund kommune i sosiale medium

Kommunen finn du òg på sosiale medium. 

Fleire av tenestene våre har eigne sosiale kanalar, desse finn du inne på tenesten sin side. Her finn du alle einingar. 

Retningsliner for sosiale medium

Kommunikasjonsstaben er i gong med å utarbeide ny strategi for sosiale medium. Her kjem kanalstrategi, retningsliner for dei overordna kanalane i kommunen, råd til tilsette om bruk av sosiale medium og eigen strategi for annonsering i sosiale medium. 

Til toppen