Kommunale reglement

Her er ei oversikt over administrative og politiske reglement i Ålesund kommune.

Sjå også lokale forskrifter i Lovdata

Reglement
Reglement Kommunalområde/gjeld for Vedtatt
Etiske standard for tilsette og folkevalde For tilsette / for folkevalde 12.12.2019
Reglement for bruk av Ålesund kommune sitt ordførarkjede For folkevalde 19.05.2022
Reglement for Ålesund kontrollutval (PDF, 213 kB) For folkevalde Vedtatt 03.12.2020
Reglar for gåver ved markeringar (PDF, 426 kB) Ordførar/kommunedirektør 24.06.2021
Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår (PDF, 558 kB) For folkevalde Vedtatt 26.10.23
Politisk delegeringsreglement (PDF, 484 kB) For folkevalde Vedtatt 26.10.23
Reglement for folkevalde organ (PDF, 565 kB) For folkevalde Vedtatt 26.10.23
Permisjonsreglement i Ålesund (PDF, 3 MB) For tilsette
Reglement for gåver og påskjønning (PDF, 2 MB) For tilsette
Tilsettings- og arbeidsreglement (PDF, 684 kB) For tilsette
Retningslinjer for fleksibel arbeidstid (PDF, 711 kB) For tilsette
Finansreglement Økonomi 12.12.2019
Økonomireglement Ålesund kommune (PDF, 774 kB) Økonomi
Økonomireglement kommunale foretak Ålesund kommune (PDF, 480 kB) Økonomi
Administrativt delegeringsreglement Delegering fra kommunedirektøren og ned i organisasjonen
Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 193 kB) Opplæring 14.04.2020
Retningslinjer for tildeling av offentleg tilskot til private barnehagar i Ålesund (PDF, 92 kB) Opplæring
Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 467 kB) Helse og Velferd 24.09.2020
Sanitærreglement Vatn og avløp 11.11.2020
Norm for vassmålar (PDF, 998 kB) Vatn og avløp 11.11.2020
Betalingsreglement Alle
Rettsinstruks Ålesund for Ålesund kommune (PDF, 176 kB) Kommuneadvokaten 24.06.2021
Veg- og gatenorm Veg og grønt Frå gamle Ålesund kommune