Kommunale reglement

Her er ei oversikt over administrative og politiske reglement i Ålesund kommune.

Sjå også lokale forskrifter i Lovdata

Reglement
Reglement Kommunalområde/gjeld for Vedtatt
Etiske standard for tilsette og folkevalde For tilsette / for folkevalde 12.12.2019
Veg- og gatenorm Veg og grønt Frå gamle Ålesund kommune
Permisjonsreglement i Ålesund (PDF, 3 MB) For tilsette
Reglement for gåver og påskjønning (PDF, 2 MB) For tilsette
Tilsettings- og arbeidsreglement (PDF, 684 kB) For tilsette
Retningslinjer for fleksibel arbeidstid (PDF, 711 kB) For tilsette
Økonomireglement Ålesund kommune (PDF, 774 kB) Økonomi
Økonomireglement kommunale foretak Ålesund kommune (PDF, 480 kB) Økonomi
Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår (PDF, 3 MB) For folkevalde Vedtatt 12.12.19. Sist justert 23.09.21. Oppdaterte tal nov. 2022
Politisk delegeringsreglement (PDF, 696 kB) For folkevalde Vedtatt 14.11.2019 - revidert 09.12.2021
Reglement for folkevalde organ (PDF, 2 MB) For folkevalde Vedtatt 24.10.2019, sist oppdatert 25.11.21
Administrativt delegeringsreglement Delegering fra kommunedirektøren og ned i organisasjonen
Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 193 kB) Opplæring 14.04.2020
Retningslinjer for tildeling av offentleg tilskot til private barnehagar i Ålesund (PDF, 92 kB) Opplæring
Finansreglement Økonomi 12.12.2019
Alkoholpolitiske retningslinjer (PDF, 467 kB) Helse og Velferd 24.09.2020
Sanitærreglement Vatn og avløp 11.11.2020
Norm for vassmålar (PDF, 998 kB) Vatn og avløp 11.11.2020
Reglement for Ålesund kontrollutval (PDF, 213 kB) Politikk Vedtatt 03.12.2020
Betalingsreglement Alle
Reglar for gåver ved markeringar (PDF, 426 kB) Ordførar/kommunedirektør 24.06.21
Rettsinstruks Ålesund for Ålesund kommune (PDF, 176 kB) Kommuneadvokaten 24.06.2021