Reglement

Kommunale reglement

Her er ei oversikt over administrative og politiske reglement i Ålesund kommune.

Sjå også lokale forskrifter i Lovdata

Reglement
Reglement Kommunalområde/gjeld for Vedtatt
Etiske standard for tilsette og folkevalde For tilsette / for folkevalde 12.12.2019
Veg- og gatenorm Veg og grønt Frå gamle Ålesund kommune
Permisjonsreglement i Ålesund (.PDF, 3 MB) For tilsette
Reglement for gåver og påskjønning (.PDF, 2 MB) For tilsette
Tilsettings- og arbeidsreglement (.PDF, 684 kB) For tilsette
Retningslinjer for fleksibel arbeidstid (.PDF, 711 kB) For tilsette
Økonomireglement Ålesund kommune (.PDF, 774 kB) Økonomi
Økonomireglement kommunale foretak Ålesund kommune (.PDF, 480 kB) Økonomi
Honorar, lønn og arbeidsvilkår for folkevalde (.PDF, 250 kB) For folkevalde
Reglement for folkevalde organ (.PDF, 4 MB) For folkevalde Vedtatt 24.10.2019, sist oppdatert 15.10.2020
Delegeringsreglement (.PDF, 3 MB) For folkevalde Vedtatt 14.11.2019
Vedtekter for kommunale barnehagar (.PDF, 231 kB) Opplæring 14.04.2020
Vedtekter SFO Haram kommune (.PDF, 87 kB) Opplæring
Vedtekter SFO Sandøy kommune (.PDF, 146 kB) Opplæring
Vedtekter SFO Skodje kommune (.PDF, 394 kB) Opplæring
Vedtekter SFO Ørskog kommune (.PDF, 502 kB) Opplæring
Vedtekter SFO Ålesund kommune (.PDF, 259 kB) Opplæring
Retningslinjer for tildeling av offentleg tilskot til private barnehagar i Ålesund (.PDF, 92 kB) Opplæring
Finansreglement Økonomi 12.12.2019
Alkoholpolitiske retningslinjer (.PDF, 467 kB) Helse og Velferd 24.09.2020
Sanitærreglement Vatn og avløp 11.11.2020
Norm for vassmålar (.PDF, 998 kB) Vatn og avløp 11.11.2020
Reglement for Ålesund kontrollutval (.PDF, 213 kB) Politikk Vedtatt 03.12.2020
Til toppen