Vaksenopplæring

Ålesund vaksenopplæring arrangerer kurs og gir tilbod til vaksne med behov for å lære meir - enten for å kvalifisere seg for vidaregåande skule, tilpasse seg endra krav i arbeidslivet, utfordringar etter sjukdom/skade. Vi gir òg opplæring til innvandrarar som treng språk og samfunnskunnskap for å kunne ta vare på rettar og pliktar i eit nytt land

Avdelinger

Ålesund vaksenopplæring består av tre avdelinger:

Leiing

Kontaktinformasjon til skulen

Søk etter kontaktinformasjon