Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som får grunnskuleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning.

Ansvarleg for tenesta